אוהדים יקרים,

 מצורפת בלינק ,טיוטת ההסכם , אותה העברנו לדורון גלנט. 

במידה ודורון גלנט מעוניין לפרסם "טיוטה" קודמת שהעביר לנו, הוא מוזמן לעשות כן. מטעמי הגינות בסיסית, בשלב זה לא נפרסם את ה"טיוטה" הקודמת שהעביר גלנט , משום שזו לא נערכה כמו הסכם ראוי לשמו, לכן אנו משאירים את ההחלטה בענין לגלנט עצמו.

הסכם הקצאת מניות - גלנט - הכחולה

שום דבר אותנו לא ישבור !

עמותת הכחולה