מספר חברי עמותה:
חידוש חברות והצטרפות

תקנון העמותה

פרק ראשון - פרטים כלליים

פרטים כלליים, מטרות

פרק שני - חברות בעמותה

חברות בעמותה

פרק שלישי - האסיפה הכללית

האסיפה הכללית שעמותה

פרק רביעי - נבחרים בעלי תפקידים בעמותה

נבחרים בעלי תפקידים בעמותה

פרק חמישי - מחלקות ניהול מקצועיות

מחלקות ניהול מקצועיות

פרק שישי - מינוי בעלי מקצוע בשכר

מינוי בעלי שכר בעמותה: רו"ח/מבקר העמותה , עו"ד/יועץ מישפטי

פרק שביעי - בחירות

תהליך הבחירות בעמותה

פרק שמיני - ניהול חשבונות , הגשת מסמכים ועיון

ניהול חשבונות , הגשת מסמכים ועיון

פרק תשיעי - פירוק מרצון

הליך פירוק העמותה

חידוש חברות והצטרפות

הצטרפות לעמותה

התחברות לאתר

2016-2018 @ כל הזכויות שמורות לעמותת "הכחולה"
לתקנון שימוש באתר