שנה טוב וחג שמח,

תחילה ברצוננו, להודות ולהוקיר לכל מי שפנה ושאל שאלות הבהרה, מתוך התעניינות בעמותת "הכחולה" בכלל ומועדון הכדורגל הפועל פתח-תקוה בפרט. על מנת שהתשובות תענינה באופן מלא וברור על השאלות שנשאלו ע"י אוהדים וחברי עמותה, נחזור אחורה אל ימי הקמת ושנות הפעילות הראשונות של העמותה, משום שהמבנה הארגוני ותהליכים החלו להתגבש ולקרום צורה תוך כדי התפתחות העמותה.

 

מיזם הקמת העמותה "הכחולה"

הדיונים על הקמת העמותה החלו באפריל 2016, על ידי מספר מצומצם של חברים שמספרם הלך וגדל עד מועד ההכרזה על הקמת עמותת אוהדי פועל פתח תקווה ״הכחולה״ בדצמבר 2016. במהלך החודשים עד הכרזת העמותה, החברים שפעלו בדיסקרטיות , היו בתמימות דעים כי על מנת להצליח יש לבנות ולהגדיר תשתית מהבסיס ומעלה, כאשר הפעילים חולקו לצוותי עבודה להכנת הבסיס לפני ההכרזה כגון:

- ועדת קבלה פעלה רבות להגדלת מצבת הפעילים ושיבוצם בפעילות הרבה.

- ועדה משפטית פעלה לרישום העמותה ברשם העמותות ת הגדרה תקנון התנהלות העמותה  בכפוף לאישור רשם העמותות ,הגדירה הנחיות ודרכי התנהלות באתר כולל לרישום חברים, ניסוח הסכמים ועוד...

- ועדה פיננסית עסקה בכתיבת תוכניות עבודה, הכנת תשתית פיננסית לעמותה  (ניהול תקציב העמותה, הקמת חשבון בנק, הסכם סליקה , הסכם ספק אינטרנט לסליקה, בחירת רו"ח לשם התנהלות תקינה) וגיבשה תוכנית אסטרטגית למו"מ מול בעלי המועדון תוך שת"פ בין צוותי ניהול שעסקו בפן הפיננסי וגם הפוליטי.

- ועדת שיווק וקהילה הכינה את החומרים לצורך הכרזה של העמותה בפני אוהדי המועדון והעברת דברים מהעמותה לגורמים מחוץ לעמותה.

- ועדת אינטרנט הנקראת גם צוות טכני פעלה להקמת אתר עמותה ובתוכו תהליך רישום.

מכאן נובע כי בתהליך הקמת העמותה נכללו משימות רבות שנתנו את הדעת למבנה הארגוני, צורת הניהול והתארגנות. מתוך מטרת על לאפשר ניהול ותפעול של מועדון הכדורגל הפועל פתח תקווה לכשנהיה שותפים בבעלות ובניהול.

- למה שותפים ? משום שהעמותה קמה על מנת לפעול למען הפועל פתח תקווה,  וביקשנו להיות חלק מהניהול יחד עם הבעלים מר דורון גלנט .

- כיצד יתבצע הניהול של מועדון הכדורגל ? מאחר ולא היינו בסטאטוס בעלים ובעלי זכויות הניהול, הוחלט כי המבנה הארגוני יישרת את העמותה בכל בעלות על תאגיד שהעמותה תבקש להפעיל, לרכוש , להיות שותף ואחר. לכן התקבלה החלטה על ועדה מקצועית בשם ״ועדת נציגים לתאגידים אחרים״ (דירקטוריון) , אשר חבריה יהוו עתודה ניהולית לכל תאגיד שהעמותה תבקש לנהל ולהפעיל.

 

מאז תחילת דרכה של העמותה וגם בכנס הייסוד דובר על הפרדת רשויות בין העמותה (ועד מנהל) לבין תפעול תאגיד אחר תחת העמותה (מועדון כדורגל) (לפי תקנון העמותה (פרק 5), אין מניעה שחבר ועד מנהל יכהן בדירקטוריון המועדון) והוגדר מבנה של חברה ״עסקית״ / ״ציבורית״ :

- בעלי החברה - הם חברי העמותה בייצוג הועד מנהל

- נציגי בעלי החברה בדירקטוריון : חברי ועדת נציגים לתאגידים אחרים בעמותה (ועדה מקצועית פרק 5 בתקנון העמותה )

- פעילות התאגיד: תנוהל בשוטף על ידי מנכ"ל התאגיד , שירכז את הפעילות התפעולית של התאגיד  (לדוגמה מועדון כדורגל הפועל פ"ת) ניהולית ומקצועית והוא ימנה עובדים לפעול על פי חזון ומטרות העמותה וידווח לחברי הדירקטוריון על התקדמות בהשגת המטרות ועמידה בתוכנית העבודה.

במהלך 3 שנות הפעילות של העמותה עד להוצאת המכרז לניהול מועדון הכדורגל הפועל פתח תקווה בינואר 2019 וקבלת אישור הוועדה להעברת זכויות הניהול של מועדון הכדורגל לעמותה , מתנדבי העמותה עבדו במסגרת וועדות ופרויקטים על מנת להגדיל את משאבי העמותה : הון אנושי, הון כספי וערכי, מתוך ראיה לטווח ארוך שהכנה של מנגנוני העמותה למועד העברת הבעלות והניהול של מועדון הכדורגל יסייעו לעמותה להיכנס לניהול ותפעול מועדון פעיל. במהלך תקופה זו הדעות על הצלחת המיזם היו מגוונות, אך האמונה של מתנדבים בדבר צדקת הדרך להבראת המועדון והצלחתו גרמו למיזם להמשיך, לפעול, ולקיים את תקנון העמותה. על כן התקיימו כל שנה עד תאריך 24 למאי , הליך לבחירת ועדות הניהול של העמותה מבין חברי העמותה ( ועד מנהל, ועדת ביקורת וועדת קבלה ובחירות).

במקביל התקיימה פעילות ענפה למימוש ניהול תקין כגון: קבלת אישור ניהול תקין, קבלת אישור סעיף 46 לעניין תרומות, קידום פעילות קהילתית למען תושבי פתח תקווה ואחרים...

 

העברת בעלות ורכישת זכויות ניהול ופעילות המועדון

מפברואר 2017 עד יולי 2018 התקיים מו״מ עם מר דורון גלנט, שהחל מנקודה של שותפות שווה ועד להכרה כי לא ניתן לשתף פעולה יחד ולכן העמותה ביקשה לקבל ניהול מלא 100% בעלות בעמותה ללא שותפים. בתהליך המו״מ השתתפו נציגי ועד מנהל, יועץ משפטי לעמותה וצוות בדיקת נאותות שהורכב מרואי חשבון , אשר העביר נתונים כלכליים ופיננסיים על המועדון מתוך דוחות גלויים שפורסמו בהתאם לדרישות רשם העמותות וההתאחדות ומחישובים שבוצעו והערכות מתוך שיחות במהלך המו״מ.

פברואר 2018 הוגדר פרויקט הדגל של העמותה "פרויקט 100 הימים" שמטרתו הכנת העמותה לימים הראשונים עם קבלת זכויות הניהול של מועדון הכדורגל, יחד עם פרויקט "חיזוק הקשר עם מחלקת הנוער במועדון".

פרויקט "100 הימים" הורכב מצוות מתנדבים בראשות ניב טל ורועי אלרום,  כאשר מטרת העל של הפרויקט הייתה כניסה "רכה" בניהול המועדון.  לצורך זאת הם ביצעו למידה ומחקר מקיפים תוך ראיונות עם מנכלים ובעלים במועדוני כדורגל בארץ ובחו"ל. על סמך המידע שאספו נתקבלה החלטת חברי עמותה כי  צורת הבעלות המועדפת הינה בעלות של רוב 50%+1 וזאת לאחר הצבעה שנערכה בדצמבר 2018 בקרב כלל חברי העמותה.

 במקביל, הוגדר חזון העמותה ״החזרת מועדון הכדורגל הפועל פתח תקווה לחזית מועדוני הכדורגל בישראל״  ושבע מטרות היסוד של ניהול מועדון הכדורגל :

  1. איזון תקציבי
  2. החתמת שחקני בית
  3. החזרת ההגמוניה בפתח תקווה
  4. בניית בית הפועל - מגרשי אימון ובית
  5. שמירת המורשת של מועדון הכדורגל
  6. העברת שאלות לחברי העמותה והתייעצות שוטפת
  7. החזרת המועדון להיות מוביל בישראל תוך 5-7 שנים ( שכולל עלייה לליגת העל ותקיעת יתד קבוע בצמרת )

היות והמועדון נכנס להליך של פירוק ביולי 2018 ומונה עו"ד ממונה ע"י בית המשפט, הדבר הוביל להיענות ושיתוף פעולה מוגבר בקרב אוהדים וחברי עמותה, זהו דבר מבורך שתרם לרכישת המועדון במכרז. כאשר העמותה קיבלה את אישור הועדה להעברת זכויות בהתאחדות על ניהול ותפעול מועדון הכדורגל הפועל פתח תקווה במרץ 2019, הצוותים בעמותה היו מוכנים עם תוכנית סדורה להפעלת מועדון כדורגל מהיבטים של מבנה ארגוני סכמתי , מבנה תקציב מועדון כדורגל והכרת הסעיפים של ההכנסות וההוצאות תוך פעילות של רו"ח העמותה בצוות בדיקת נאותות: הכנסות והוצאות , שפעלו מול הנהלת חשבונות ורואה חשבון המועדון בתקופת המפרק , שבנו תזרים ומעקב תקציבי בהתאם לנתונים שהועברו, על מנת להגיע לסיום עונה עם איזון תקציבי. תהליכי יום משחק : משרד כרטיסים , אבטחה , אצטדיון המושבה , אירועי יום משחק, ועוד נושאים שוטפים שמידע עליהם התקבל במהלך פרויקט 100 הימים.

 

ניהול ותפעול מועדון הכדורגל בראשות העמותה "הכחולה"

העמותה הינה גוף ציבורי שפועל על פי חוק העמותות ותקנון העמותה, ולפי חוק יש להקים בעמותה ועדות נבחרות כאשר התקנון מגדיר תהליך לבחירות שנתיות לוועדות.

נציג את בעלי התפקידים ,להלן  ההון האנושי בוועדות ניהול כפי שנבחרו בבחירות ב 24 למאי 2019:

חברי ועד מנהל : דרור שי, אלעד סלע, רונן גרינר, חיים גולדבלט, גל רזינסקי, אביעד לוי וחזי בן-עמי.

חברי ועדת ביקורת: תומר שמיר, עידן פורת, שלמה בן עזרא ויוני לב ארי.

חברי ועדת קבלה ובחירות : איתי לוי, אלי ארד, עופר שימר.

 

 

בנוסף נציין את ההון האנושי שמונה ע"י ועד מנהל בהתאם לתקנון העמותה:

חברי וועדת נציגים לתאגידים אחרים בעמותה:

- דר שלומית גיא - בניית המועדון כמועדון מוביל בישראל ובפתח תקווה דורש תוכנית עבודה למספר שנים ומתוך ראייה ארוכת טווח נבחרה דר שלומית גיא להיות חברה בוועדת נציגים לתאגידים אחרים, על מנת להוביל את ההון האנושי לטובת קידום החניכים בהית הספר והחטיבה הצעירה במחלקת הנוער.

- קובי לוי - קהילה - תכנון ויישום פרויקטים קהילתיים במועדון הכדורגל. העמותה מוגדרת עמותה חברתית קהילתית , ולכן יחד עם הפעילות במועדון , מתנדבי העמותה מפעילים פרויקטים קהילתיים על מנת לאפשר לחברות עסקיות להתקרב לעמותה ולתרום .

שני פרויקטים מרכזיים שפועלים השנה :

1. פרויקט קבוצת כדורגל משולבת של אוהדים ואנשים עם מוגבלויות בשיתוף גוינט ישראל, פרויקט ארצי כאשר היום יש 5 מועדונים בישראל שמפעילים זאת.

2. פרויקט הקמת כיתת לימוד לילדי מחלקת הנוער של המועדון על מנת לתת לחניך מעטפת שתאפשר לו לשפר את הלימוד הפורמאלי יחד עם הספורטיבי והמקצועי , וזאת כחלק מתוכנית עבודה שהחניך צריך להיות טוב במגוון רבדים ולא רק בספורט.

- קובי סבן – היבט פיננסי וגיוס ספונסרים

- גבע מרקוס – היבט מקצועי של מועדון הכדורגל

- דרור שי - יו"ר נבחר ע"י חברי הוועדה

צוות ניהולי במועדון שמונה ע"י ועד מנהל:

רועי אלרום - מנכ"ל מועדון הכדורגל הפועל פתח-תקוה

 

לאחר שניתנה סקירה קצרה על העמותה, החזון ופועלה בשנים האחרונות, ניתן לענות על השאלות, כאשר התשובות לשאלות נגזרות מפעילות העמותה כפי שתואר עד כה.

א. מה הייתה הדחיפות בהחלפת המנכ"ל? מדוע לא יכלו "לסחוב" עם המנכ"ל הקודם עד שממנים לפחות את רוב הדירקטוריון?

תשובה :

ברצוננו  לחלק שאלה זו לשני חלקים תחילה להזכיר את השתלשלות העניינים בנושא בחירת מנכ"ל :

  1. בספטמבר 2018 מונה מנכ"ל למועדון ע"י המפרק מתוך מטרה שיתפקד כמנהל קבוע למען הצלחת הנכס שבפירוק. מינוי זה הסתיים ע"י המפרק בסוף דצמבר 2018 ע"פ שיקוליו.
  2. מינואר 2019 עד סוף מרץ 2019 המועדון התנהל ללא תקן מנכ"ל, כלומר בעת קבלת זכויות הניהול של המועדון לעמותה במרץ 2019, המועדון נוהל ללא משרת מנכ"ל. בתקופת ביניים זו איציק כהן סייע בניהול המועדון כתפקיד מנכ"ל זמני.
  3. תהליך המינוי למנכ״ל קבוע החל במרץ 2019 לאחר החלטת ועדת הזכויות בהתאחדות להעברת זכויות הניהול של המועדון לידי העמותה, והתהליך נוהל ע"י חברי ועד מנהל שכיהנו גם כחברי ועדת נציגים לתאגידים אחרים בעמותה.

שאלה שנשאלת היא למה לא היו מועמדים במשך שלוש שנות פעילות ?

הייתה רשימה של חברי עמותה שנעשתה אליהם פנייה, אך מאחר והמועדון לא היה ברשות העמותה, הדבר הקשה על אנשים בקבלת ההחלטה. הפנייה התבססה מתוך מחשבה שיש לבנות מתודית את עבודת הוועדה בהקדם האפשרי.

לפיכך תהליך מינוי היה על ידי חברי הועד מנהל שתיפקדו גם בכובע חברי ועדת נציגים לתאגידים אחרים . המנכ״ל מונה על ידי הועד מנהל לאחר שעלו שמות מועמדים ונופו בתהליך על ידי ועדת איתור שהוקמה לצורך כך שראיינה מועמדים והעבירה שמות להמשך התהליך. חברי הועד מנהל עשו ראיונות עומק עם המועמדים הסופיים וזאת לאחר ששאלות ויעדים זהים נשאלו במהלך הריאיון. חברי הוועד הצביעו על בחירת המועמד שהתקבל לתפקיד.

ב. האם נעשה דיון מסודר גם בעניין הדחתו של המנכ"ל הקודם או שזה היה משהו ברור מאילו שמחליפים אותו?

תשובה:  

תפקיד מנכ"ל מועדון במשרה מלאה לא אויש על ידי עו"ד יצחק יונגר לאחר פיטוריו של המנכ"ל גיא בלום בדצמבר 2018. היה ברור שניהול תקין של מועדון כדורגל דורש מינוי של מנכ"ל במשרה מלאה, ותפקיד זה נחשב למשרת אמון של הבעלים. ועדת האיתור שהוקמה לבחירת מנכ"ל למועדון ראיינה מספר מועמדים כולל מועמדים מתוך השדרה הניהולית של המועדון, ולאחר המלצתה בוצע ראיון של המועמד עם חברי הוועד מנהל.

ג. האם מישהו העלה את הבעייתיות שהוועדות למעשה כופה את המנכ"ל על הדירקטוריון לעתיד, והחליטו מדעת שאין ברירה, או שזה נעשה כלאחר יד?

תשובה:

כן, הסוגייה עלתה לדיון על ידי מועמדים וגם ע"י חברי הוועד מנהל. חברי הועד מנהל שכיהנו גם כחברי "הדירקטוריון", הגענו למסקנה כי היתרונות עולים על החסרונות ועל ידי שיתוף פעולה, עבודת צוות, הקשבה, סבלנות וסובלנות המינוי לא יפגע בחברי "הדירקטוריון", אלא נהפוך הוא שתהליכי עבודה במועדון לא נעצרים וממשיכים להתנהל בשוטף ומובילים להליך של סיום העונה ותחילת עונה חדשה בצורה מיטבית.

ד. האם דנו בחלופות? נגיד השארת המנכ"ל הקיים עד להשלמת רוב הדירקטורים או מנכ"ל במינוי זמני?

תשובה:

כפי שכתבתי בתשובה הקודמת חברי הועד מנהל רצו שהניהול במועדון יהיה עם ראייה ארוכה, ולכן לא היה מקום למינוי זמני. אני כחבר ועד מנהל וגם אחרים ראינו את הדבר כפגיעה במועדון אם לא נתחיל בהליך מינוי מנכ"ל במשרה מלאה קרוב ככל שניתן למועד קבלת זכויות הניהול במועדון.

ה. התייחסת רק לבחירת המנכל עצמו. כיצד נבחר מאגר המועמדים? האם פנו אליהם או שהם הגישו מועמדות? האם היו מועמדים שלא מפעילי העמותה?

תשובה:

מאגר המועמדים הועבר לוועדת האיתור על פי שיחות ורשמים עם חברים בעמותה, אשר המליצו לוועדת האיתור לראיין מועמדים. נעשתה פנייה טלפונית להרבה מועמדים שחלקם הסירו את המועמדות בשיחה טלפונית וחלק הגיעו לראיון עם חברי ועדת האיתור.

ו. האם היו ביניהם גם בעלי ניסיון בניהול קבוצת כדורגל?

תשובה:

כן, היו בניהם עם ניסיון רב שנים בכדורגל מי בניהול ומי כמאמן/ שחקן.

ז. האם בהליך הבחירה התייחסו לחוסר ניסיונו של המועמד הנבחר? האם דנו בשלב כלשהו בבעייתיות שכל השדרה הניהולית מהיו"ר עד עוזר המאמן וגם הסגל (שזאת כבר החלטה של הצוות המקצועי) אין אף אדם בעל ניסיון במערכת? מישהו שימנע טעויות של מתחילים?

תשובה:

העמותה רואה במועדון כדורגל את אחד הפרויקטים שצריך לנהל עם משימות , יעדים, תשומות , תפוקות ומשאבים כלכליים ומשאבי אנוש. ניהול מועדון כדורגל, נכון שיש בו את המרכיבים הייחודיים שלו, כמו שלפרויקט ספורט באופניים ואתלטיקה, כדורעף ואחר יש לו את המרכיבים הייחודיים שלו. מנהל פרויקט טוב, כמו מנכ"ל שעובר תפקיד מחברה לחברה ולא תמיד באותו תחום עיסוק, לומד ומאתגר את עצמו בהבנת התהליכים בפרויקט, ומקיף את עצמו בצוותי עבודה שיעזרו לו לקדם את הפרויקט לעבר המטרה.

לגבי השדרה המקצועית של המועדון , שזה באחריות המנכ"ל למנות את הכפופים לו על מנת לקדם את המועדון מקצועית כמו מנהל מחלקת הנוער, מנהל מקצועי בוגרים ומנהל מקצועי נוער, ויחד הם מהווים את ההנהלה המקצועית של המועדון ומקבלים את ההחלטות על מינוים מקצועיים במועדון.

אל לנו לשכוח שלמול הצד המקצועי יש את ההיבט הניהולי גרידא של כל חברה, שכולל את המיקום והמבנים, ניהול כ"א , קשרי לקוחות : הורים ואוהדים, ועוד, כאשר קיבלו מענה במקביל למקצועי על מנת להוות מעטפת שלמה למועדון. בנקודה זו אפסיק להתייחס למועדון מאחר והמנכ"ל רועי אלרום יכול להסביר טוב יותר ממני את התהליכים שנעשו במועדון.

ח. האם זה בהתאם לנהלי הקבוצה שהמנכל מחליט על חלוקת התקציב ולמעשה את סדרי העדיפויות ולא הדירקטוריון? מישהו נותן על זה את הדעת? כי זה קצת מרגיש כמו ONE MAN SHOW.

תשובה:

המנכ"ל קיבל מסגרת תקציבית לעונת 2019/20 שיתף את רואי החשבון וחברי הדירקטוריון על פי מקצועיותם ויחד ביצעו חלוקה של העוגה לסעיפי תקציב, שהוגדרו במהלך פרויקט 100 הימים. מתוך מחשבה ארוכת טווח להצלחת המועדון.

ט. העמותה טוענת שהמפרק השאיר אחריו חוב שמונע את חיזוק הסגל. בזמן שנגשו למכרז לא זוכר שהתייחסו לחוב, רק דברו על הלוואה שהמפרק לקח ונצטרך להחזיר. לא זוכר את הסכום אבל לא מאוד גדול. כחבר ועדת הביקורת בזמן המכרז, האם בבדיקות שעשו לפני הגשת המכרז גילו כבר אז את החוב? אולי גילו רק ידעו כמו הוא גדול? האם ידעו את חברי העמותה על החוב כשפתחו את ההצבעה על הגשת המכרז (אני לא זוכר)?

תשובה:

הוועד מנהל רואה לנכון להעביר פרטים וסעיפים הקשורים לתקציב באספה שתתקיים בקרוב לכלל חברי העמותה ולענות על כל שאלה בנושא במהלך האסיפה.

י. מדוע למרות שגויס סכום גדול הרבה יותר מהצפוי לספונסרים (800 אלף שקלים), לא עלה תקציב השחקנים של הקבוצה ולא הוחתמו שחקנים משמעותיים נוספים בחלון ההעברות שנסגר בשבוע שעבר? יש לציין כי נחסכו גם כ-140 אלף שקלים מעזיבת דייויד אבידור.

תשובה:

מבלי להתייחס לסכום שגוייס, אכן גויס סכום יפה מאוד אך חשוב להבין שרובו נלקח מבעוד מועד בחישובי תקציב המועדון.

רגע לפני שנתייחס להשפעה של ההצלחה בגיוס הספונסרים חשוב לציין שלושה דברים:

1. כאשר נבנה תקציב הקבוצה, אופן בניית התקציב הוא ראשית תקצוב כל העלויות הקבועות והידועות מראש כגון: עלות שימוש במתקנים, עלויות שכר של מאמנים (בוגרת ונוער), עלות אנשי מטה ומנהלה, עלות הסעות, עלויות יום משחק וכיוצא באלה. בשלב השני בונים את ההכנסות, כאשר כאן נכנסות כל ההכנסות ה"מובטחות" כגון: טוטו, טלויזיה וכו' ובנוסף כוללים את הצפי/הערכה של יתר ההכנסות כאשר כאן נכללים ההכנסות מדמי החבר, ממכירת המנויים והכרטיסים לאורך כל העונה, ספונסרים וכו'.

לאחר שהערכנו את הככנסות, וקיזזנו את כל ההוצאות – ה"עודף" הוא תקציב השחקנים.

ברגע שהמנגנון מובן, זה ברור כי אין כאן החלטה להגביל, לקצץ או להגדיל את תקציב השחקנים אלא התקציב שנוצל הוא בכל מקרה השארית של ההכנסות בקיזוז ההוצאות.

2. ועכשיו לשאלה מדוע התקציב לא עלה. הסיבה היא, שלמרות ההצלחה בגיוס הספונסרים, היו סעיפים אחרים בתקציב בהן היו סטיות לרעתנו, בין אם בהוצאות שתוקצבו בחסר ובין צפי הכנסות שלא מומש ב- 100%, לדוגמה, התקציב כלל הכנסה מדמי חבר ומנויים של מיליון ש"ח. נכון להיום, לא הצלחנו לעמוד ב- 100% מהיעד ולכן אין מנוס מ"קיזוז" חלק התקציב שיועד לתקציב השחקנים.

3. בראיית הדירקטוריון, הרי שיש להשביח את מחלקת הנוער ולבנות עליה כתשתית איכותית לקבוצה הבוגרת בשנים הקרובות. בהתאם לזאת, ההבנה וההחלטה לשנה זו הינה יישום מידי של התוכנית העתידית, ככל שניתן יהיה, ובהתאם הועלו לא מעט שחקני מחלקת הנוער לסגל הבוגרים, נחתמו עימם חוזים ארוכי טווח על מנת לעשות צעד ראשון כבר כעת, בדרך למטרה המוגדרת לעוד כ- 4-5 שנים.

 

כפי שניתן להבין מההסבר מעלה, הסכום ש"נחסך" על אבידור אינו באמת חיסכון אלא הקטנה אל מול היעדים התקציביים שהועמדו.

יא. מי קיבל את ההחלטה שלא להגדיל את תקציב השחקנים?

תשובה:

תקציב השחקנים בטרום העונה היה 1.9 ברוטו. לאחר מכן התקציב, בזכות הגידול עדכון בתחזיות, הוגדל תקציב השחקנים לכ- 2.4 ברוטו שמשקף עלות מעסיק של כ 2.8 מיליון. לגבי אופן ההקצאה, ראה תשובה קודמת על אופן בניית התקציב.

יב. כמה פעמים כונס דירקטוריון הקבוצה מאז תחילת העונה ובמה הוא דן?

תשובה:

הדירקטוריון מתכנס אחת לחודש לישיבה בה מציגים ודנים בהמשך תכנון עתיד המועדון, ביישום עתידי של תכניות שטרם הוטמעו הלכה למעשה אך אמורות להתחיל דרכן בעת הקרובה, ובנושאים נוספים העולים על הפרק ונדרשים לקבלת החלטות ללא  דיחוי. מעבר לזה מעודכן ומתעדכן הדירקטוריון באופן שוטף על הנעשה במועדון. בכל פגישה מתעדכן הדירקטוריון ודן על ההתקדמות ביישום תכניות השיקום שנבנו וכן על הנעשה ברבדים שונים של פעילות כדוגמת פעילויות בתחום גיוס הכספים, בניית הסגל, תוכנית קידום מחלקת הנוער וכו'.

חשוב לציין כי התכניות את יישומן בוחן הדירקטוריון אלו אותן תכניות אשר הוצעו ואושרו על-ידי הדירקטוריון בעצמו, הן בהקשר של מחלק הנוער והן באשר לניהול המקצועי והפיננסי של המועדון.

עוד חשוב לציין כי הדירקטוריון נמצא בשלב של בניה מאפס. זהו גוף שלא היה כאשר העמותה רכשה את המועדון ואנחנו עדיין בשלבי בנייה, למידה וטיוב של דרכי הפעולה של הדירקטוריון.

יג. האם הדירקטוריון היה שותף להחלטה (בהצבעה) לקבוע סדרי עדיפויות לטובת פרמטרים ארוכי טווח ולא לטובת חיזוק הקבוצה בימים האחרונים של חלון ההעברות? או לחילופין, האם ההחלטה התקבלה בלעדית על ידי המנכ"ל ויו"ר הוועד המנהל של הכחולה?

תשובה:

כפי שצוין בסעיף הקודם, הדירקטוריון בונה ומתווה את תכניות ארוכות הטווח של המועדון. תקציב המועדון נבנה בהתאם לתכניות אשר אושרו על ידי הדירקטוריון ובהתאם לכך, אני מפנה שוב לתשובה לשאלה המתארת את אופן בניית תקציב השחקנים ומדגיש את רצון הדירקטוריון לשחזר את ימי העבר ולבנות מחדש עתיד המושתת על קידום שחקנים איכותיים בוגרי מחלקת הנוער העלאתם לקבוצה הבוגרת והשבחתם בה.

 

תודה לכל מי ששאל שאלות, אנחנו רק בתחילת הדרך הארוכה מאוד כבעלים של הפועל פתח-תקוה, אנו קשובים לחברי העמותה ובטוחים שעוד נשתפר.