תקנון הצטרפות לעמותה ודמי חבר  / תרומות

אתר אינטרנט זה הינו אתר הרשמי של העמותה הרשומה “האחווה הכחולה” – עמותת אוהדי הפועל פ"ת בכדורגל,  ומאפשר רישום חברות ו/או איסוף תרומות לעמותה. כל שימוש באתר אינטרנט, לרבות מידע, רישום חברות ,מתן תרומות והצבעות, מהווה את הסכמתכם לנהוג בכפוף לתקנון העמותה המלאי חד עם תקנון תשלום זה והסכמתכם לנהוג לפיו.

כללי:

 1. בעת מתן רישום חברות / תרומה באמצעות כרטיס אשראי תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי והחבר/תורם יקבל תשובה מידית באשר למצב העסקה והאם התקבלה או נדחתה. דף התשלום מאובטח בתקן PCI DSS .  
 2. כל הפרטים האישיים של הרוכשים נשמרים בשרת מאובטח שאינו ניתן לגלישה.
 3.  עמותת “האחווה הכחולה” מאפשרת לך באמצעות אתר זה להירשם כחבר עמותה / לתרום כסף לטובת צרכי העמותה ולבצע עסקאות בדרך קלה, נוחה ומהירה – ניתן לשלם בכרטיס אשראי, העברה בנקאית או טלפונית. בעת ביצוע תרומה/עסקה ישלח אישור תשלום למייל הלקוח תוך 1 יום עסקים.
 4. התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.
 5.  אין לתת פרטים כוזבים. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית. גולש שיעבור על עבירה זו צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.
 6. במידה והעסקה לא אושרה ע”י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. על מנת להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם העמותה.
 7. העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 8. האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על ידי המשתתף תחול על המשתתף, והמשתתף יישא בכל תוצאה העלולה לנבוע כתוצאה מטעות בהקלדת הנתונים. רישומי המחשב כפי שיופיעו אצל העמותה ו/או חברת הסליקה מטעמה יהוו ראיה לכאורה לכך כי הנתונים המופיעים בהם הם הנתונים אשר הוקלדו על ידי המשתתף.
 9. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים.

 

אבטחת מידע ופרטיות

 1. העמותה מקפידה לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר ונוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שהעביר המזמין.
 2.  העברת נתוני כרטיסי האשראי באתר/חברת הסליקה מתבצעת על-פי תקן PCI בצורה מוצפנת בטכנולוגית  SSL
 3. בעת ההרשמה לאתר או לשירותים אחרים (להלן: “השירותים”) רשאית החברה לדרוש מהמשתמשים למלא טופס הצטרפות, על פי ההנחיות המופיעות בו.
 4. לידיעת המשתמשים – אין חובה למסור לחברה פרטים כלשהם, אך יחד עם זאת, קבלת השירותים הנוספים לא תתאפשר ללא מסירת הפרטים המצוינים בטופס ההצטרפות כשדות חובה.
 5. העמותה שומרת על פרטיות החברים הנרשמים / התורמים ואינה שומרת את פרטי האשראי של המשתמשים.
 6.  במקרים שאינם בשליטת העמותה ו/או נובעים מכוח עליון, העמותה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם לחבר / תורם או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 7. הפרטים האישיים של החברים המצטרפים : שם ושם משפחה, כתובת מגורים, כתובת דוא"ל, תאריך לידה ומס' ת.ז. ישמרו בפנקס החברים ע"פ חוק העמותות. פרטים אילו ישמשו את העמותה בפעילותה השוטפת לצורך העברת הודעות מטעם העמותה לחברים, הצבעות , ימי הולדת והודעות על סיום מועד החברות בעמותה ועוד ע"פ צרכי העמותה.
 8. פרטי התורם יישמרו במאגר תורמים ולא יעשה בהם שימוש אחר, מלבד פנייה לשיתוף פעולה עם העמותה במידה והעמותה תראה לנכון לעשות זאת.
 9.  הינך מצהיר בזאת כי ידוע לך שהעמותה עשויה להידרש למסור פרטים מזהים אודות משתמשים, ובכלל זה את פרטי המשתמש המצויים בחברה, את מספר ה-IP של המחשב המתקשר, זמני ההתקשרות ואורכם, וכל מידע אחר ו/או נוסף אשר עשוי לזהות את המשתמש ו/או לקשר את המשתמש לפעילות כלשהי ברשת האינטרנט והוא מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, את זכותה של שהעמותה לעשות זאת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ו/או בהתאם לדרישת הדין ו/או בהתאם לדרישת הרשויות המוסמכות, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש. המשתמש מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, כי לא יהיו לא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העמותה במקרים כאמור.

מידע שאנו אוספים באופן אוטומטי מהשימוש שלך באתר.

 1. מידע על השימוש. אנו אוספים מידע על האינטראקציות שלך עם האתר, כגון הדפים או התוכן שאתה מציג, החיפושים אחר מוצרים או שירותים, תשלומי דמי חבר ותרומות שביצעת ופעולות אחרות באתר.
 2. נתוני רישום ונתונים. אנו אוספים באופן אוטומטי נתוני יומן ומידע בעת ​​גישה לאתר והשימוש בו, גם אם לא יצרת חשבון באתר או שנכנסת. מידע זה כולל, בין היתר: פרטים על אופן השימוש באתר (כולל אם אתה לחיצה על קישורים ליישומי צד שלישי), כתובת IP, תאריכי ושעות גישה, הדפים שבהם צפית או התמודדת עם בעבר או לאחר השימוש באתר.

מדיניות תשלום דמי חבר

 1.  גובה דמי החבר והתשלום  יוחלטו על ידי הועד המנהל ויאושר באסיפה הכללית בכל שנה ויפורסמו באתר האינטרנט של העמותה ובכל אמצעי פרסום אחר העומד לרשות העמותה והכול על פי החלטת הועד המנהל.

                                                                                      

אחריות

 1. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לבטל בקשת רישום חברות לעמותה. במקרה של ביטול יוחזר התשלום במלואו.
 2.  העמותה מתחייבת להשתמש בכספי החבר / תרומות למימוש מטרות העמותה בלבד.
 3. התרומות לעמותה מוכרות לצרכי מס ע"פ סעיף 46 א' לפקודת מס הכנסה.
 4.  לעמותה אישור משלטונות המס כמתחייב בחוק
 5. לעמותה אישור ניהול תקין לשנת 2019 מרשם העמותות.

 

מדיניות ביטול רישום בעמותה/ תרומה:

 1. חבר / תורם יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה.
 2. ביטול תרומה – ניתן לבטלה בתוך 30 יום מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון או בוצעה פעולת התרומה באינטרנט על פי  סעיף 22 בחוק הגנת הצרכן 1981. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.
 3. בכל מקרה של הפסקת חברות בעמותה על פי תנאי תקנון העמותה "האחווה הכחולה", העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.
 4.  במידה של ביטול חברות / תרומה יש ליצור קשר בדף צור קשר באתר העמותה / מייל לכתובת pniot@theblue.org.il

 

זכויות קניין ובעלות

האתר, המידע והשירותים, לרבות ומבלי לגרוע, תכנים, טקסט, גרפיקה, לוגו, סימני מסחר, סימני שירות, עיצובים, לחצנים, תמונות, קטעי שמע, חומרים להורדה דיגיטלית, מאגרי נתונים, חומרים המוגנים בזכויות יוצרים, הכלי, כולל שיפורים, תיקונים, שינויים, עדכונים ו/או שדרוגים, והתיעוד הרלוונטי וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות עימם (להלן: "קניין העמותה"), אינם למכירה והם רכושה הבלעדי של העמותה, כיום ובעתיד. תנאים אלו אינם מקנים לך זכות בקניין העמותה, אלא זכות שימוש מוגבלת בלבד כמפורט לעיל. הזכויות המוענקות על פי מסמך זה מוגבלות לאלו המצוינות במפורש במסמך זה, ולא מוענקים זכויות או רישיונות נוספים במשתמע או אחרת. כל העתקה, שינוי, שימוש מסחרי, שימוש חוזר או הפצה של קניין העמותה אסורים ללא קבלת אישורה מראש ובכתב של העמותה אסורים בתכלית.