תעודת רישום

מטרות העמותה

1. העמותה תפעל לחיזוק זהותה של קהיליית אוהדי קבוצת הפועל פתח-תקווה בכדורגל, גיבושה וייצוגה בפני הגורמים הרלוונטיים, לרבות ההתאחדות לכדורגל בישראל, קבוצת הכדורגל של הפועל פתח תקווה, עיריית פתח תקווה, משטרת ישראל ומשרד התרבות והספורט ואחרים.

2. ניהול מועדון הכדורגל של הפועל פתח תקווה, כבעלי זכויות הניהול של המועדון לרבות החזקה והפעלה של קבוצות בוגרים ומחלקת נוער ואחרים, וייצוג המועדון בפני הגורמים הרלוונטיים, לרבות ההתאחדות לכדורגל בישראל, עיריית פתח תקווה, משטרת ישראל ומשרד התרבות והספורט ואחרים. 

3. לפעול להנצחת המורשת הספורטיבית של קבוצת הכדורגל של הפועל פתח תקווה. 

4. חיזוק הקשר בין הקהילה וקהל האוהדים לבין מועדון הכדורגל הפועל פתח תקווה. 

5. העמותה תפעל באופן דמוקרטי, על בסיס ערכי השוויון ,האחווה , הסובלנות והעזרה לזולת.