בתאריכים 11-12.4.2019 התקיימה הצבעה בנושא מתווה החברות בעמותת "הכחולה" לעונת 2019-2020 שתוכנה:

מחיר חברות רגילה בעמותה נשאר במחיר זהה: 756 ש"ח למשך שנה.
מחיר חברות מסובסדת (לזכאים לכך) יהיה במחיר של 500 ש"ח לשנה.
מחיר חברות לשחקן עבר יהיה במחיר של 180 ש"ח לשנה.
מחיר חברות לסדרן עבר יהיה במחיר של 500 ש"ח לשנה.
מחיר חברות לדירקטור של המועדון יהיה בחינם.

חברי העמותה שירשמו עד לתאריך 30.6.2019 יהיו זכאים ל:
• מנוי ליציע רגיל לעונה הבאה בהנחה של 59% :
חברות רגילה + מנוי ליציע רגיל ב1000 ש"ח
חברות רגילה + מנוי ליציע כסף ב1800 ש"ח
חברות מסובסדת + מנוי ליציע רגיל ב665 ש"ח.
• אפשרות לבחור ולהבחר בבחירות לועד המנהל
• אפשרות להשתתף בהצבעה על עיצוב המדים לעונה הבאה

חברי העמותה שירשמו לאחר ה30.6.2019 יהיו זכאים למנוי בהנחה של 30% :
חברות רגילה + מנוי ליציע רגיל ב1200 ש"ח
חברות רגילה + מנוי ליציע כסף ב2000 ש"ח
חברות מסובסדת + מנוי ליציע רגיל ב795 ש"ח

 

בהצבעה הצביעו 261 חברי עמותה המהווים כ33% מסך חברי העמותה.

בעד המתווה המוצע: 232 חברי עמותה (89%)
נגד המתווה המוצע: 29 חברי עמותה (11%)

תודה לכל מי שהצביע.