חברי עמותה יקרים,

ביום שלישי נערכה פגישה בין חברי הוועד המנהל לבין גל חצור, זאת בכדי להציג את חזון ופעילות העמותה ואת דעתנו בנוגע למשא ומתן מול דורון גלנט.

הפגישה שנערכה הייתה טובה, עניינית וממוקדת. הבנו כי המידע שגל קיבל על העמותה היה לוקה בחסר, דבר שהוביל לאי הבנה והתרשמות שגויה על העמותה, יכולותיה ופעולותיה.

הסברנו שחוץ מהיכולת הכלכלית של הכחולה, לעמותה יש גם משאב אנושי שהוא רב כוח ועמוק ידע, אשר יטיב עם המועדון כולו ובמיוחד עם מחלקת הנוער ופעילותו מעוררת ההשראה של החוג הכחול.

סוכם כי גל יקבע פגישה, כבר בקרוב, עם בעלי המועדון דורון גלנט, כדי להבין את סוגיות המחלוקת ולנסות להכנס למשא ומתן מהיר ויעיל, מתוך רצון להגיע להסכמות שיובילו את הפועל לעידן חדש.

אנחנו מודים לגל על הקשב, הזמן והכנות.