אתמול (ראשון) התקיימה פגישת משא ומתן נוספת בין נציגי העמותה ודורון גלנט, במטרה להעביר את השליטה במועדון לידי הכחולה. במהלך הפגישה נרשמו התפתחויות חיוביות במגעים, שייתפסו תאוצה בימים הקרובים. בין הצדדים סוכם כי במהלך היום יועבר לעמותה הדו"ח התקציבי שהוגש לבקרה התקציבית.

השבוע יגיעו חברי הוועד המנהל למשרד של עורך דינו של גלנט, שי אליאס, לצורך חתימה על מסמך סודיות שיאפשר את חשיפתם לכלל דו"חות המועדון. במהלך הפגישה, הראה גלנט הבנה למהות וחזון העמותה והדגיש את החשיבות שלה להפועל פתח תקוה. בין הצדדים נבנה בסיס אמון רחב מתוך כוונה להגיע לסיכום כבר בתקופה הקרובה.