כידוע לכם, בשבועות האחרונים מתקיים משא ומתן אינטנסיבי בין "הכחולה" לבין דורון גלנט. המשא ומתן מתקיים לכל אורך הדרך באווירה טובה ומתוך אמונה הדדית לפיה שני הצדדים מעוניינים להגיע למתווה מוסכם במסגרתו "הכחולה" תיכנס לשותפות בניהול הקבוצה ב-50% עוד העונה, עם אופציה להשלמת הרכישה בעתיד הנראה לעין.

כיום מתבקשת הכחולה על ידי גלנט להבטיח לו החזר "הלוואת בעלים" בגובה 750,000 שקלים, וזאת בתמורה ל-50% בלבד ממניות הקבוצה, וללא התחיבות לכיסוי חובות הקבוצה. בכל הכבוד, דרישה זו איננה סבירה, בלשון המעטה.

חשוב להבהיר, כי לא שללנו תשלום בגובה סביר לגלנט, בעיקר בשלב השני, כלומר של מימוש אופציה לרכישת המחצית השניה של האחזקות בקבוצה. ל"כחולה" יש יכולת תזרימית ממשית בשנה הקרובה שיכולה לעזור באופן משמעותי לאתגרים הכלכליים בפניהם עומד המועדון, וזאת מבלי להתחשב בגידול הצפוי ממכירת מנויים וכרטיסים אם תשולב "הכחולה" בבעלות בקבוצה, כמו גם מהאפשרות לגיוס נותני חסות נוספים. לטעמנו טוב יעשה אם כלל הכספים הללו יוקדשו להפועל בעונה הקרובה ולא יוקצו לטובת החזר הלוואת בעלים נטענת לגלנט.

לצערנו עד ליום זה טרם הוצגו בפנינו מסמכי "הלוואת הבעלים" לה טוען גלנט, והדבר כמובן לא מקל על ניהול המו"מ וזירוזו. בהקשר זה רק נבהיר כי "הכחולה" לא מתנה העברת כספים להפועל ב"הלוואת בעלים". אוהדים תורמים לקבוצה, מבלי לצפות לקבל את הכסף בחזרה, כך לפחות לפי השקפתנו.

על אף התסכול הרב מהתארכות המו"מ, העיכובים בהעברת מידע ומסמכים, (שנמסרו רק באופן חלקי), והאכזבה מעמדתו האחרונה של גלנט, איננו זונחים את המו"מ, ובכוונתנו להעביר לגלנט הצעה סופית המגובשת בטיוטה מפורטת של הסכם הקצאת מניות עד יום ראשון, על בסיס העקרון של נשיאה שווה בנטל העמדת הבטוחות בבקרה, הבטחת שליטה משותפת במועדון וניהול שקוף. אנו עדיין מאמינים כי ניתן יהיה להגיע להסדר צודק, הוגן ומאוזן לכל הצדדים ולטובת הפועל פתח תקווה.

שלכם,

חברי הוועד המנהל