חברי "הכחולה" יקרים,

בשבועות האחרונים נמנענו מלפרט על המתנהל סביב שולחן המשא ומתן. העובדה כי אחרי חודשים של סחבת המגעים תפסו תאוצה, הביאה אותנו לחשוב כי עדיף להשאיר את ההתנהלות בין הנושאים והנותנים, מתוך הערכה ותקווה כי בתוך זמן קצר ניתן יהיה להעלות הסכם על כניסת הכחולה לבעלות להצבעה דמוקרטית בפני האסיפה הכללית, כלומר כלל חברי העמותה.

יחד עם זאת, בהחלט חשנו בימים האחרונים את הצורך של 727 החברים בעמותה לשמוע על הלך הרוח במגעים בינינו לבין דורון גלנט, ולכן הודעה זו נועדה לשקף את המצב.

נחזור להתחלה. בחודש פברואר, לפני חצי שנה בדיוק, נועדו לראשונה נציגי העמותה עם דורון גלנט. בהמהלך הפגישה הועברה למר גלנט רשימה המפרטת את כל המסמכים הדרושים לעמותה על מנת לקיים בדיקה יסודית ומקצועית של מצב המועדון מתוך אחריות לכספם ואמונם של חברי העמותה ששמו מבטחם בוועד המנהל ובצוותים השונים, ועל מנת להיכנס לתהליך בעיניים פקוחות כאשר אנחנו יודעים בוודאות מה מצב המועדון אותו אנו אמורים לנהל ולהצעיד קדימה. לצערנו, העברת המסמכים מצידו של גלנט התעכבה הרבה מעבר למצופה, כך שלמעשה, עד היום, שישה חודשים אחרי, העמותה טרם קיבלה לידיה חלק מהמסמכים החשובים ביותר להם הייתה זקוקה (לדוגמא, מסמכים המתעדים את השקעתו של מר גלנט במועדון, שלטענתו מהווה "הלוואת בעלים").

למרות העיכוב המשמעותי, העמותה המשיכה במגעים מול גלנט מתוך שיח חיובי ואמון שנבנה בין הצדדים, ומתוך הרצון הגדול להכנס לבעלות על הפועל. בחודש שעבר, כאמור, המגעים תפסו תאוצה, יחד עם קבלת חלק לא מבוטל מהמסמכים, ובפגישות סוכם בעל פה על מתווה שבו תכנס העמותה לחמישים אחוזים מהבעלות כבר מהעונה הקרובה, עם אופציה לרכישת יתרת המניות בעתיד. להפתעתנו הרבה, בשבוע שעבר הגיע מר גלנט עם מתווה שונה לחלוטין, אשר כולל סעיפים אשר אינם מתקבלים על הדעת וכלל לא נדונו עד כה. סרבנו להצעתו של גלנט, וסוכם כי העמותה תציג מתווה משלה.

אתמול נערכה פגישה נוספת בין הצדדים, בה הציגה העמותה מסמך כתוב עם המתווה שלה. מר גלנט הבטיח כי עד מחר (שישי) ב-14:00, יעביר את התייחסותו למתווה המוצע או יעביר מתווה משלו. נציין שהובהר לגלנט כי נוכח האתגרים הפיננסיים העומדים בפני הקבוצה בימים אלה ובהמשך העונה הקרובה, מן הראוי שכספי "הכחולה", ולכל הפחות עיקרם, יועברו לשימושה של הקבוצה עצמה. כולנו תקווה כי תתקבלנה ההחלטות הנכונות בזמן, וכי יסופקו ל"כחולה" הנתונים והמסמכים החסרים, לצורך קידום המו"מ והבשלת התנאים לכריתת הסכם מחייב בין הצדדים. הכל לטובת הפועל.

דבר אחרון שחשוב לנו להדגיש, בקשר למינויי הקבוצה – מחיר המינויים נקבע באופן בלעדי על ידי המועדון ול"כחולה" אין שום חלק כרגע בשיווק המינויים. כל חבר עמותה מוזמן כמובן לעשות כראות עיניו בסוגיה, אך חשוב לנו להדגיש כי איננו יכולים להבטיח כל החזר כספי על מינוי שנרכש טרם כניסתנו לבעלות, במקרה שמינויים לחברי עמותה יהיו בהמשך הדרך זולים יותר.