אוהדים יקרים,

בעקבות אי ההענות בימים האחרונים של מר דורון גלנט להצעת המתווה שהועברה אליו ביום שישי האחרון בתאריך 06/07/2018 אנחנו מרגישים שיש צורך בלתחום אותה בזמן. 

הצעת המתווה שהועברה לידי מר דורון גלנט נותרה בעינה ותקפה עד יום רביעי, 11.7.18 בשעה 9:00 בבוקר. 

להלן פרטי ההצעה - 

  • הכחולה מוכנה לקחת על עצמה את הבוררויות ומשכורות כלל עובדי המועדון עד למיליון ש"ח. כפי שגלנט אמר בעל פה וללא הצגת מסמכים. 
  • בוררויות ומשכורות מעל למיליון ש"ח יהיו מגובים בערבות בנקאית של גלנט או מי מטעמו.
  • הכחולה תשלם עד 50% (עד 1.5 מיליון ש"ח) מהחובות האחרים, הנאמדים כרגע בכ-3 מיליון ש"ח כפי שגלנט אמר בעל פה וללא הצגת מסמכים. 
  • יתרת החובות האחרים יהיו מגובים בערבות בנקאית של גלנט או מי מטעמו.
  • הכחולה תיקח 100% בעלות, לא פחות מכך.

במידה ויקבל את העקרונות - שישלח את החומר המבוקש לסגירת הסכם ומוצג בסעיף 6 בטיוטה שנשלחה אליו לא פעם.

נמשיך לעדכן - 

עמותת הכחולה