ב-10.9.2017 התקיימה פגישת פעילים מורחבת בביתו של האוהד וחבר עמותת "הכחולה" ניר דואק. במסגרת הכינוס הציגו נציגי הוועדות השונות, המהוות את מנגנון העמותה, את סטאטוס הפעילות של כל ועדה וועדה: שיווק והסברה, קהילה ותרבות, קבלה ובחירות, טכנית, פיננסית וביקורת.

מנגנון הכחולה המתגבש, תכליתו להוות השלד אשר ייכנס לתפעול מועדון הפועל פ"ת, בעיתוי שבו עמותת האוהדים תיכנס לניהול הקבוצה. דרושים חברי עמותה לחלוקה בנטל המשימות, כמו גם על מנת להרחיב את היקף הפעילות ולהעמיקה- לפרטים נוספים: Contact@theblue.org.il

ניתן לצפות בעדכונים (כפי שהוצגו במפגש) במצגת הבאה: