תמיכה של סמלים של הפועל פ"ת בפעילות העמותה,

היא מצפן שמראה לנו שאנחנו בכיוון הנכון,

ואין סמל גדול ממספר תשע,

העיט, מוטי קקון.