חברי עמותה יקרים, לפניכם מדריך המפרט את הצעדים שיש עליכם לעשות, על מנת לקבל את זיכוי המס על התרומה שהעברתם בגין חברותכם בעמותת הכחולה.

 

שכירים

 1. עליכם למלא טופס 116 - בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס, אותו ניתן להוריד בקישור הבא: https://bit.ly/3ktT0va
 2. בטופס מספיק למלא את סעיפים א' (פרטים אישיים), ד' (תיאום מס) ו-ה' (יש לסמן "תרומה למוסד ציבורי"). בהמשך מצורף הסבר על מילוי הטופס.
   
 3. א. באפשרותכם להגיש את הבקשה באופן פיזי באחד ממשרדי פקיד השומה של מס הכנסה, בצירוף הקבלה על התרומה לעמותת הכחולה אותה קיבלתם למייל לאחר ההצטרפות ולקבל את האישור באופן מיידי.

  ב. במקום להגיע לפקיד השומה, תוכלו לבצע את הפניה באופן מקוון דרך הקישור הבא: https://bit.ly/3MyzXf4
 • ב"נושא ראשי" בחרו באפשרות "מס הכנסה". ב"נושא משני" בחרו באפשרות "הגשת בקשות להחזר מס". בתחום בחרו "מידע בעניין אישי" וב"סוג הפונה" בחרו באפשרות "שכיר". מלאו את הפרטים האישיים שלכם ובחרו את פקיד השומה אליו אתם משויכים.  בנושא תוכלו לכתוב "זיכוי מס", ובתוכן ההודעה "מצורף טופס 116 בנוגע לזיכוי מס בעקבות תרומה".
   
 • צרפו את טופס 116 שמילאתם ואת הקבלה שקיבלתם במייל לאחר הצטרפותכם לעמותה.
   
 • שלחו את הבקשה. לאחר תקופה של כ-14 ימים, אתם צפויים לקבל אישור ממס הכנסה על הזיכוי.
 1. את האישור שקיבלתם ממס הכנסה עליכם להגיש להנהלת החשבונות או מדור השכר של המעסיק שלכם, אשר יזכה אתכם דרך תלוש המשכורת.

 

הנחיות למילוי טופס 116:

אתם נדרשים למלא רק את הסעיפים המצוינים בהסבר

 1. בטופס 116 של מס הכנסה בכותרת יש למלא את שנת המס שבגינה נדרש ההחזר (במקרה שלנו, 2022).

 

 1. בחלק א' יש למלא את הפרטים האישיים הרלוונטיים

 

 1. בחלק ד' בחרו את אחת משתי האפשרויות המתאימות לכם (ככל הנראה האפשרות הראשונה - "לערוך לי תיאום מס בגין הכנסותי ובגין הפרשות המעביד…")

 1. לגבי סוג ההכנסה, יש למלא את כל סוגי ההכנסה על פי הפירוט של סעיף 6 בדברי ההסבר שבטופס.

בהנחה ויש הכנסה רק ממשכורת יש לציין תחת סוג הכנסה – משכורת.

פרטי המעביד נמצאים על תלוש המשכורת, הן שם המעביד והן מספר תיק הניכויים שלו.

במידה ויש ריבוי מעסיקים יש לעיין בדברי ההסבר מטה.

בהכנסה ברוטו יש לציין –

בהכנסה החודשית את ההכנסה מתלוש השכר האחרון (בהנחה שבאותו חודש אין תוספות מיוחדות של הבראה / ביגוד וכדומה).

בהכנסה המשוערת יש להכפיל את השכר החודשי ב-12 ולהוסיף תשלומים ידועים כמו דמי הבראה, מענקים, ביגוד וכד'. שימו לב שמדובר בסכום משוער.

בטור של מס הכנסה שנוכה עד ליום זה ניתן למצוא את הנתון הזה בתלוש השכר האחרון שלכם תחת "נתונים מצטברים".

 

להלן תלוש משכורת לדוגמא:

 

 1. בחלק ה' יש לסמן את סעיף 4 ב- √ ולרשום בתוכו את סכום התרומה (חברות סטנדרטית - 756 שקלים, חברות כסף - 1,500 שקלים, חברות זהב - 6,000 שקלים). במידה ותרמתם סכום נוסף מעבר לחברות, יש להוסיף אותו גם כן.

הקבלה שקיבלתם במייל חתומה דיגיטלית ומבחינת מס הכנסה זה מספק כמקור.

 

 1. בחלק ההצהרה יש למלא תאריך ולחתום

 

 


עצמאיים

עליכם לציין את התרומה לעמותת הכחולה במסגרת הדוח השנתי אותו אתם מגישים למס הכנסה.

 • במידה ואתם עובדים עם רואה חשבון או יועץ מס אשר מספק לכם שירותים קבועים, תוכלו להעביר לו את הקבלה שקיבלתם במייל לאחר ההצטרפות לעמותת הכחולה, והוא יוכל לטפל בזיכוי שלכם.
 • במידה ואתם מגישים את הדוח השנתי בעצמכם, תתבקשו למלא תחת סעיף "תרומות למוסדות ציבור" את גובה התרומה (756 שקל במקרה של חברות סטנדרטית, 1,500 שקל במקרה של חברות כסף ו-6,000 שקל במקרה של חברות זהב) ולצרף לדוח השנתי את הקבלה עבור התרומה לעמותת הכחולה.