מאז הבחירות , הועד המנהל קיים מספר רב של פגישות עם חברי ועד לשעבר, חברי דירקטוריון, חברי עמותה, תורמים, נותני חסות ועוד בכדי להבין כיצד המבנה הארגוני של העמותה משפיע על היכולת של העמותה להתנהל בצורה מסודרת כשכל גורם מבין את הגדרת תפקידו. מתוך אותם שיחות הובן שהמבנה הארגוני מושפע מהמבנה המשפטי של העמותה ומהתקנון שלה.

לגבי המבנה המשפטי עולה שבעת רכישת מועדון הכדורגל מבית המשפט תחת הפירוק, עקב שיקולים משפטיים, העמותה רכשה את מועדון הכדורגל לא כישות משפטית נפרדת אלא כחלק מהישות המשפטית שהיא עמותת הכחולה.

לעומת זאת, תקנון העמותה, לא מכיל התייחסות למצב שבו מועדון הכדורגל הפועל פתח תקוה הינו חלק אינטגרלי מהישות המשפטית של העמותה.

התקנון נכתב בעמל רב אך הוא נכתב ואושר לפני שבוצעה הרכישה ומבלי לחוות פעילות של ניהול מועדון כדורגל. וכתוצאה מכך אין בו הגדרה מתאימה של מבנה ארגוני שמותאמת למציאות המשפטית ובנוסף לכך לנסיון שנצבר מאז רכשנו את המועדון.

כעת לאחר תקופה של נסיון בה העמותה מחזיקה בבעלות מלאה במועדון ללא שותפים, חשבנו שזה הכרחי לבדוק שוב את המבנה הארגוני, הגדרותיו בתקנון וכיצד הוא משפיע על תחומי האחריות של נושאי המשרה השונים, וכתוצאה מכך על מערכות היחסים בין מובילי העמותה ומובילי המועדון, ולקבל החלטה בנוגע לשינויים נדרשים בהתאם למסקנות אליהן נגיע

את המהלך ניתן לחלק למספר צעדים מרכזיים שחלקם כבר נעשו וחלקם בשלבי תכנון

צעד ראשון - הגדרת סמכויות בין הועד המנהל והדירקטוריון (הושלם באוגוסט):

הועד המנהל, יחד עם הדירקטוריון, אישרו מסמך שבו מוגדרים תחומי האחריות של נושאי המשרה ואת הדינימיקה בין שני הגופים. במהלך שלקח כחודשיים, ומטרתו הייתה לייצב את המערכת עם כניסת 6 חברי ועד חדשים ו3 חברי דירקטוריון חדשים, ולמזער את ההשפעה של שינוי מהותי כזה, על העמותה ומועדון הכדורגל. מדובר במסמך שמעניק יציבות עד לגיבוש מבנה ארגוני ושינוי תקנוני שכן הבסיס, המבנה הארגוני, עדיין לא מוגדר בצורה שמתאימה לתפקוד מוצלח של העמותה.  

צעד שני - גיבוש מתווה למבנה ארגוני ושינוי תקנון (עדיין בתהליך, להשלמה עד 12/2020):

הועד המנהל יחד עם חברי עמותה נוספים המשיך בפעילות גיוס כספים ממשקיעים ונותני חסות, כשבמקביל נעשו מספר ניסיונות לקבל משוב משותפים (שותפים לניהול ולא רק ספונסרים) פוטנציאליים על איך לדעתם תתאפשר שותפות בין גורם עסקי לבין העמותה בניהול מועדון הכדורגל. המשוב התקבל ממספר רב של גורמים בלתי תלויים שחלקם סרבו לעסקה וחלקם הסכימו לתרום סכומים לעמותה ללא מתווה של שותפות.

יועצים משפטיים של משקיעים שבדקו את האפשרות לשותפות חוו דעה שהתקנון בשילוב המבנה המשפטי הקיימים אינם מאפשרים למשקיע/ה יכולת ניהול אמיתית של מועדון הכדורגל זאת בגלל שלל נושאים אך להלן העיקריים מביניהם:

1)      לועד המנהל יש כח מהתקנון לבצע שינויים מהותיים בדירקטוריון המועדון. הבחירות מתקיימות בכל שנה ומכניסות אי-יציבות, יתכן שיגיע הרכב חדש לגמרי של ועד מנהל שיכול לשנות מהותית את הדירקטוריון מבלי שלמשקיע/ה תהיה יכולת תגובה כלשהי בנושא. זהו סיכון ודגל אדום לכל משקיע/ה איתו ניהלנו משא ומתן.

2)      יש חשש מצד משקיעים בקשר למעורבות אמוציונלית של האוהדים שתפגע בניהול נכון של המועדון על ידי התערבות בהחלטות.

3)      מועדון הכדורגל הוא העמותה, אותה יישות משפטית. ומצב כזה לא מאפשר "חלוקת מניות" ומתווים של שותפות עם אחוזי בעלות. על מנת שמתווה של חלוקת מניות יהיה אפשרי (ע"ע המודל הגרמני 50+1) ידרשו מאיתנו העברת זכויות ניהול על מועדון הכדורגל לישות משפטית נפרדת וחדשה שהעמותה היא הבעלים שלה, ורק אותה ישות משפטית חדשה שהיא מועדון הכדורגל, תהיה כן ניתנת לחלוקה למניות ואחוזי בעלות.

מהמשובים השונים שאנו קיבלנו עולה שסעיף 1 הוא הסעיף המרכזי שמונע מאיתנו ליצור שותפויות מועילות בפרק זמן מהיר. ונראה שזה יתאפשר על ידי שינוי תקנון שיאפשר מבנה ארגוני חדש בו למשקיע/ה יש בטחון ויציבות מערכתית לאורך זמן. כאשר יציבות זו תגיע על ידי קיבוע סמכויות הדירקטוריון בתקנון והגדרת המבנה הארגוני החדש בתקנון.

אפשרות נוספת הינה יציאה למהלך של שינוי המבנה המשפטי כאשר מהלך כזה הינו ארוך טווח ולא יכול לתת פתרון בפרק זמן מהיר

 - הועד המנהל החליט לקבל ייעוץ ארגוני, וייעוץ משפטי מקצועי מיועצים עם נסיון בתחום, בשיתוף פעולה מלא עם הועדה המשפטית המורכבת מחברי העמותה, חברי דירקטוריון ומנכ"ל המועדון, על מנת לגבש הצעה לשינוי תקנון. המטרה תהיה להציע לאסיפה הכללית שינוי שיאפשר מבנה ארגוני לקלוט שותף. השינוי ישפיע לטובה על הגדרת תחומי האחריות, ועל מערכות היחסים בארגון.

צעד שלישי - הגשת הצעה לשינוי מבנה ארגוני מעוגן בתקנון (טרם התחיל, עד סוף שנת 2020):

הועד ישקף את התהליך באופן מלא לציבור האוהדים ויאפשר לחברי העמותה להיות שותפים בגיבוש המבנה הארגוני החדש. התהליך יתבצע במספר שלבים:

א)                 בתום הצעד השני לתכנית הפעולה, תפורסם ההצעה למבנה הארגוני החדש וינתן לאוהדים כשבוע לשלוח משוב לועדת קשרי משקיעים ולשאול שאלות לגבי התהליך והמבנה. במהלך השבוע הזה, נבצע אסיפה עם חברי העמותה לדיון. 

ג)                  בתום תקופת המשוב, הועד המנהל יציג הצעה מתוקנת לאוהדים הכוללת בתוכה את ההצעות מחברי העמותה. הועד יפעל לכנס אסיפה כללית שתאשר את השינוי הדרוש בתקנון ברוב של 51% מכלל חברי העמותה הרשומים (שזה הרוב הנדרש לביצוע שינויים מהותיים בתקנון).

יש לציין שבעקבות משבר הקורונה, אנחנו חווים ירידה בחברויות בעמותה, והצורך בשותפות עלתה דרמטית השנה. ההתמודדות הפיננסית עם אירועים אקראיים כגון הפסקה חד-צדדית של תמיכות מוסכמות (עירייה, מנהלת וכו') משפיעה על היכולת של העמותה לבנות תקציב ברור של הכנסות והוצאות קלנדריות.