לפרוטוקול האסיפה

 

האסיפה כללית של העמותה תתקיים ביום חמישי, 3 לפברואר 2022, בשעה 19:30. 
המפגש יתקיים באפליקציית ZOOM, בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

להרשמה למפגש לחצו כאן
 
סדר היום:

 1. בחירת יו"ר ומזכיר האסיפה. 
 2. אישור סדר היום ע"י האסיפה.
 3. הסמכת הועד למינוי ועדת בחירות לבחירות 2022 שייערכו באפריל 2022.
 4. אישור דמי חבר 2022, מסלולים והפרשת דמי תפעול חודשיים ומועד פתיחת רישום חברים.
 5. סיכום פעילות העמותה שנת 2021-
  1. ועדת קהילה.
  2. ועדת שיווק.
  3. ועדת קבלה ובחירות.
  4. ועדת ביקורת.
 6. הצגת תקציב מועדון הכדורגל הפועל פ"ת לעונת 2021/22 ואישור תקציב העמותה לשנת 2022.
 7. דיון פתוח, שאלות ותשובות.
 8. בסיום האסיפה ייפתחו הצבעות באתר ל-12 שעות, על: עקרונות מתווה קבוצת הניהול ותקופת אכשרה לפני בחירות לוועד המנהל. הסברים על ההצבעות יינתנו במהלך האסיפה הכללית ובדף ההצבעה באתר העמותה.


היה ולא נכח במקום מנין חוקי עם פתיחת האסיפה, תידחה האסיפה בחצי שעה ותתקיים בכל מספר של נוכחים. באסיפה הנדחית יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט בכל העומד על סדר היום, וכוחם של החלטות שיתקבלו יפה כלפי כלל חברי העמותה, ולא תשמע טענה בדבר חוקיות קבלת ההחלטה או כל טענה אחרת בדבר הקוורום הדרוש לקבלת החלטות. (סעיף 33-34 בתקנון העמותה).
 
בברכה,
הוועד המנהל.