חברי עמותה יקרים,

 

לפני מספר חודשים נתבקשנו על ידי חברי הועד המנהל, להגיש המלצות בכל הנוגע לנושא הסדרת סמכויות הדירקטוריון.

הצורך בהסדרת סמכויות הדירקטוריון נבע מלקחים ומסקנות שהופקו מפעילות העמותה, בשנה וחצי האחרונות.

לפני כשבוע וחצי פורסם מסמך ביניים לשם מתן הזדמנות הוגנת לכל חבר להעיר, לשאול, לתקן, לחוות את דעתו ואף להציע הצעות אלטרנטיביות.

 

בעקבות הערות (וגם הארות) רבות שקיבלנו, נערכו במסמך שינויים מספר וכעת מועבר אליכם נוסח תקנון מוצע אליו שולבו השינויים המתבקשים.

 

תוכן התקנון המתוקן יועלה להצבעה נפרדת, לאחר סיום הליך ההצבעה הנ"ל.

 

האסיפה המקוונת תתקיים ביום שלישי ה- 31.3.2020 בשעה 19:30-20:30 ומיד לאחר מכן תפתח הצבעה מקוונת לאישור התקנון שתמשך במשך 48 שעות.

 

אנו מזמינים את כל החברים, בעלי זכות ההצבעה, להשתתף באסיפה המקוונת וכמובן להצביע.

 

האסיפה תערך "און ליין" בפלטפורמת Zoom המאפשרת צפייה והשתתפות פעילה של מספר רב של חברי עמותה. כמו כן, תשודר האסיפה בעמוד הפייסבוק של העמותה ויתאפשר לכל חבר לצפות באסיפה בכל רגע נתון גם לאחר סיומה. קישור לZoom יפורסם בסמוך לאסיפה.

 

*חשוב מאוד שכל חבר עמותה ישתתף באסיפה ויצביע, שכן התקנון צריך להיות מאושר ברוב של לפחות 51% מחברי העמותה (כלומר לפחות 548 חברים שמאשרים את נוסח התקנון המוצע), וזו משימה לא פשוטה.*

 

לפני קריאת התקנון המוצע מצאנו לנכון להדגיש מספר עניינים מרכזיים:

 

1. שינוי תקנון בכל הנוגע להסדרת סמכויות הדירקטוריון:

 

א.      המצב הנוכחי בו סמכויות הדירקטוריון נאצלו מהוועד המנהל ולא ינקו כוחן מהוראות התקנון – אינו תקין, לדעת הועדה. סמכותו של הדירקטוריון אמורה להישאב מרצונם של חברי העמותה (שמשתקף בתקנון שהוא למעשה חוזה בין חברי העמותה)

ב.      לפיכך, בכדי להכתיב יציבות ממליצה הועדה המלצה חד משמעית לשינוי תקנוני בכך שסמכויות הדירקטוריון יופיעו ישירות בתקנון וכך לא יוכל הועד המנהל לשנות את סמכויות הדירקטוריון, לפי רצונו המשתנה ולפי הרכב חברי הועד.

ג.       כעת בצל משבר הקורונה נקרתה בפנינו אפשרות פז לשנות את התקנון ללא צורך בהתכנסות פיזית, אלא בהתכנסות מקוונת ולכן תערוך העמותה ביום 31.3.2020 שעה 19:30 אסיפה מקוונת לשם שינוי התקנון והטמעת סמכויות הדירקטוריון בתקנון.

 

 

2.  מעט על סמכויות הועד המנהל:

 

הועדה בדקה ומצאה מצב בעייתי, הואיל וחלק לא מבוטל מחברי העמותה אינם מודעים לחלוקת הסמכויות בין הועד המנהל ובין הדירקטוריון.

חלק לא מבוטל מהחברים סבורים, בטעות, כי הועד המנהל הוא זה שמנהל את מועדון הכדורגל בפועל ויכול לפטר מאמנים, שחקנים ומנהלים.

 

על רקע זה מוצאת לנכון הועדה לשקף לאוהדים, בקליפת האגוז, את סמכויות הועד המנהל, כמפורט להלן:

 

ובכן - תפקידו של הועד המנהל הוא בראש ובראשונה לשמש כנציגם של החברים (נציג הבעלים). הועד אמור להביע את רצון הבעלים ולכן עליו (כנציג הבעלים) לקבוע את היעדים ארוכי הטווח של העמותה ושל מועדון הכדורגל (וכמובן, לספק את המימון הכספי הנדרש לשם עמידה במטרות או להתאים את המטרות ליכולות הכספיות של העמותה).

 

תפקיד נוסף של הועד הוא לבחור את חברי הדירקטוריון וכמובן, לפקח על עבודת הדירקטוריון. לוועד המנהל סמכות לפטר חברי דירקטוריון מכהנים ולמנות יו"ר דירקטוריון כך שיש בידיו כלים רבים בכדי להשפיע על התנהלות הדירקטוריון.

 

התפקיד הטבעי של הועד המנהל הוא, כמובן, לנהל את העמותה בכל הנוגע לגיוס כספים, שיווק, מציאת שותפים למועדון הכדורגל, קהילה, מעטפת התנדבותית לפעילויות העמותה והמועדון, ספונסרים ועוד.

 

3. הפחתת מספרם של חברי הועד המנהל והדירקטוריון:

א.      הועדה מצאה כי ריבוי מספר חברי הועד המנהל המכהנים עלול לגרום לסטגנציה (קיפאון) ומכאן - לקושי לא מבוטל בקבלת החלטות.

ב.      הקושי בתיאום ישיבה של 7 אנשים + הגעה להבנות בין שבעה אנשים הוא לא פשוט ובמקרים מסויימים אף פגע בתפקוד הועד המנהל.

ג.       לפיכך החליטה הועדה להמליץ על הפחתת מספר חברי הועד המנהל לחמישה ואת הדירקטוריון משבעה חברים למינימום חמישה. יחד עם זאת, נוכח דעות שונות שנשמעו, החליט הועד לאפשר לחברי האסיפה להחליט, הן ביחס למספר החברים בועד המנהל

והן ביחס למספר החברים בדירקטוריון.

 

ד.    יובהר, כי ככל שלא יהיו מספיק מועמדים לשמש כחברי ועד מנהל, אזי ניתן להסתפק בשלושה חברי ועד.

במידה ולא יהיו שלושה מועמדים/ חברים בועד, אזי הולכים לבחירות נוספות.

 

המלצות נוספות:

א.      מוצע כי חבר ועד מנהל אחד ימונה לדירקטוריון (אך לא לתפקיד יו"ר הדירקטוריון).

ענין זה יעלה להצבעה לבחירת החברים.

ב.      אותו חבר ועד שיכהן כחבר דירקטוריון, יבחר על ידי חברי הועד המנהל לפי רוב מספרי בהצבעה פנימית.

ג.       יו"ר הועד המנהל לא יוכל לשמש במקביל גם כדירקטור ולכן תוך 48 שעות ממועד בחירתו כיו"ר הועד המנהל יצטרך לבחור האם הוא מעדיף להיות יו"ר ועד המנהל, או להעמיד את עצמו להצבעה כחבר דירקטוריון.

 

למען נוחיותכם השינויים המוצעים בתקנון הם בסעיפים הבאים: 37, 38.1, 42, 49, 51, 89.6 ו- 101-110.

 

היום או מחר, כאמור, תועלה הצבעה מקוונת, בה יוכלו חברי העמותה להצביע ביחס למספר עניינים מהותיים, הנוגעים לשינוי המוצע בתקנון, כך שמי שיחליט מה יהיה נוסחו של התקנון יהיו, בסופו של דבר אתם - חברי העמותה.

 

העניינים העומדים להצבעת החברים, זאת יש לדעת, נוסחו בעזרתם של חברי צוות "דמוקרטיה ישירה", וועדת ביקורת.

כל הגורמים שצוינו גם שותפים לכתיבת טיעונים בעד ונגד כל ענין ואתם מוזמנים לקרוא את דעתם, להתרשם ולהביע את שלכם.

 

לאחר שתסתיים ההצבעה המקוונת ויתקבלו התוצאות יתוקן התקנון ונוסחו המעודכן יפורסם לשם אפשרות למתן החלטה מושכלת.

 

 

בברכה,

 

הועדה להסדרת סמכויות הדירקטוריון

חברי עמותה יקרים,

 

לפני מספר חודשים נתבקשנו על ידי חברי הועד המנהל, להגיש המלצות בכל הנוגע לנושא הסדרת סמכויות הדירקטוריון.

 

הצורך בהסדרת סמכויות הדירקטוריון נבע מלקחים ומסקנות שהופקו מפעילות העמותה, בשנה וחצי האחרונות.

 

לפני כשבוע וחצי פורסם מסמך ביניים לשם מתן הזדמנות הוגנת לכל חבר להעיר, לשאול, לתקן, לחוות את דעתו ואף להציע הצעות אלטרנטיביות.

 

בעקבות הערות (וגם הארות) רבות שקיבלנו, נערכו במסמך שינויים מספר וכעת מועבר אליכם נוסח תקנון מוצע אליו שולבו השינויים המתבקשים.

 

תוכן התקנון המתוקן יועלה להצבעה נפרדת, לאחר סיום הליך ההצבעה הנ"ל.

 

האסיפה המקוונת תתקיים ביום שלישי ה- 31.3.2020 בשעה 19:30-20:30 ומיד לאחר מכן תפתח הצבעה מקוונת לאישור התקנון שתמשך במשך 48 שעות.

 

אנו מזמינים את כל החברים, בעלי זכות ההצבעה, להשתתף באסיפה המקוונת וכמובן להצביע.

 

האסיפה תערך "און ליין" בפלטפורמת Zoom המאפשרת צפייה והשתתפות פעילה של מספר רב של חברי עמותה. כמו כן, תשודר האסיפה בעמוד הפייסבוק של העמותה ויתאפשר לכל חבר לצפות באסיפה בכל רגע נתון גם לאחר סיומה. קישור לZoom יפורסם בסמוך לאסיפה.

 

*חשוב מאוד שכל חבר עמותה ישתתף באסיפה ויצביע, שכן התקנון צריך להיות מאושר ברוב של לפחות 51% מחברי העמותה (כלומר לפחות 548 חברים שמאשרים את נוסח התקנון המוצע), וזו משימה לא פשוטה.*

 

לפני קריאת התקנון המוצע מצאנו לנכון להדגיש מספר עניינים מרכזיים:

 

1. שינוי תקנון בכל הנוגע להסדרת סמכויות הדירקטוריון:

א.      המצב הנוכחי בו סמכויות הדירקטוריון נאצלו מהוועד המנהל ולא ינקו כוחן מהוראות התקנון – אינו תקין, לדעת הועדה. סמכותו של הדירקטוריון אמורה להישאב מרצונם של חברי העמותה (שמשתקף בתקנון שהוא למעשה חוזה בין חברי העמותה)

ב.      לפיכך, בכדי להכתיב יציבות ממליצה הועדה המלצה חד משמעית לשינוי תקנוני בכך שסמכויות הדירקטוריון יופיעו ישירות בתקנון וכך לא יוכל הועד המנהל לשנות את סמכויות הדירקטוריון, לפי רצונו המשתנה ולפי הרכב חברי הועד.

ג.       כעת בצל משבר הקורונה נקרתה בפנינו אפשרות פז לשנות את התקנון ללא צורך בהתכנסות פיזית, אלא בהתכנסות מקוונת ולכן תערוך העמותה ביום 31.3.2020 שעה 19:30 אסיפה מקוונת לשם שינוי התקנון והטמעת סמכויות הדירקטוריון בתקנון.

 

2. מעט על סמכויות הועד המנהל:

 

הועדה בדקה ומצאה מצב בעייתי, הואיל וחלק לא מבוטל מחברי העמותה אינם מודעים לחלוקת הסמכויות בין הועד המנהל ובין הדירקטוריון.

 

חלק לא מבוטל מהחברים סבורים, בטעות, כי הועד המנהל הוא זה שמנהל את מועדון הכדורגל בפועל ויכול לפטר מאמנים, שחקנים ומנהלים.

 

על רקע זה מוצאת לנכון הועדה לשקף לאוהדים, בקליפת האגוז, את סמכויות הועד המנהל, כמפורט להלן:

 

ובכן - תפקידו של הועד המנהל הוא בראש ובראשונה לשמש כנציגם של החברים (נציג הבעלים). הועד אמור להביע את רצון הבעלים ולכן עליו (כנציג הבעלים) לקבוע את היעדים ארוכי הטווח של העמותה ושל מועדון הכדורגל (וכמובן, לספק את המימון הכספי הנדרש לשם עמידה במטרות או להתאים את המטרות ליכולות הכספיות של העמותה).

 

תפקיד נוסף של הועד הוא לבחור את חברי הדירקטוריון וכמובן, לפקח על עבודת הדירקטוריון. לוועד המנהל סמכות לפטר חברי דירקטוריון מכהנים ולמנות יו"ר דירקטוריון כך שיש בידיו כלים רבים בכדי להשפיע על התנהלות הדירקטוריון.

 

התפקיד הטבעי של הועד המנהל הוא, כמובן, לנהל את העמותה בכל הנוגע לגיוס כספים, שיווק, מציאת שותפים למועדון הכדורגל, קהילה, מעטפת התנדבותית לפעילויות העמותה והמועדון, ספונסרים ועוד.

 

3. הפחתת מספרם של חברי הועד המנהל והדירקטוריון:

א.      הועדה מצאה כי ריבוי מספר חברי הועד המנהל המכהנים עלול לגרום לסטגנציה (קיפאון) ומכאן - לקושי לא מבוטל בקבלת החלטות.

ב.      הקושי בתיאום ישיבה של 7 אנשים + הגעה להבנות בין שבעה אנשים הוא לא פשוט ובמקרים מסויימים אף פגע בתפקוד הועד המנהל.

ג.       לפיכך החליטה הועדה להמליץ על הפחתת מספר חברי הועד המנהל לחמישה ואת הדירקטוריון משבעה חברים למינימום חמישה. יחד עם זאת, נוכח דעות שונות שנשמעו, החליט הועד לאפשר לחברי האסיפה להחליט, הן ביחס למספר החברים בועד המנהל

והן ביחס למספר החברים בדירקטוריון.

 

ד.    יובהר, כי ככל שלא יהיו מספיק מועמדים לשמש כחברי ועד מנהל, אזי ניתן להסתפק בשלושה חברי ועד.

במידה ולא יהיו שלושה מועמדים/ חברים בועד, אזי הולכים לבחירות נוספות.

 

 

המלצות נוספות:

 

א.      מוצע כי חבר ועד מנהל אחד ימונה לדירקטוריון (אך לא לתפקיד יו"ר הדירקטוריון).

ענין זה יעלה להצבעה לבחירת החברים.

 

ב.      אותו חבר ועד שיכהן כחבר דירקטוריון, יבחר על ידי חברי הועד המנהל לפי רוב מספרי בהצבעה פנימית.

 

ג.       יו"ר הועד המנהל לא יוכל לשמש במקביל גם כדירקטור ולכן תוך 48 שעות ממועד בחירתו כיו"ר הועד המנהל יצטרך לבחור האם הוא מעדיף להיות יו"ר ועד המנהל, או להעמיד את עצמו להצבעה כחבר דירקטוריון.

 

למען נוחיותכם השינויים המוצעים בתקנון הם בסעיפים הבאים: 37, 38.1, 42, 49, 51, 89.6 ו- 101-110.

 

היום או מחר, כאמור, תועלה הצבעה מקוונת, בה יוכלו חברי העמותה להצביע ביחס למספר עניינים מהותיים, הנוגעים לשינוי המוצע בתקנון, כך שמי שיחליט מה יהיה נוסחו של התקנון יהיו, בסופו של דבר אתם - חברי העמותה.

 

העניינים העומדים להצבעת החברים, זאת יש לדעת, נוסחו בעזרתם של חברי צוות "דמוקרטיה ישירה", וועדת ביקורת.

כל הגורמים שצוינו גם שותפים לכתיבת טיעונים בעד ונגד כל ענין ואתם מוזמנים לקרוא את דעתם, להתרשם ולהביע את שלכם.

 

לאחר שתסתיים ההצבעה המקוונת ויתקבלו התוצאות יתוקן התקנון ונוסחו המעודכן יפורסם לשם אפשרות למתן החלטה מושכלת.

 

בברכה,

הועדה להסדרת סמכויות הדירקטוריון

 

 

תקנון מוצע: