חברים יקרים,

לפניכם ההחלטות שהתקבלו על ערעורים שהתקבלו:

החלטת ועדת בחירות בנוגע לערעורו של דוד כהן על פסילתו:

http://www.theblue.org.il/images/uploads/david_cohen.pdf

החלטת ועדת בחירות בנוגע לערעורו של ליאור רובין פסילתו:

http://www.theblue.org.il/images/uploads/lior_rubin.pdff

החלטת ועדת ביקורת בנוגע לערעורם של ליאור רובין ודוד כהן על פסילתם:

https://www.theblue.org.il/images/uploads/david_lior_bikoret.pdf

 

בברכה,

ועדת בחירות