חברים יקרים,

 

לפניכם ההחלטות שהתקבלו על ערעורים שהתקבלו:

החלטת ועדת בחירות בנוגע לערעורו של דוד כהן על פסילתו:

http://www.theblue.org.il/images/uploads/david_cohen.pdf

החלטת ועדת בחירות בנוגע לערעורו של ליאור רובין פסילתו:

http://www.theblue.org.il/images/uploads/lior_rubin.pdf

החלטת ועדת בחירות בנוגע לערעורו של גל רזינסקי נגד שמעון בן שושן:

http://www.theblue.org.il/images/uploads/shimon.pdf

החלטת ועדת בחירות בנוגע לערעורו של גל רזינסקי נגד רועי פרי:

http://www.theblue.org.il/images/uploads/roei_perry.pdf

החלטת ועדת בחירות בנוגע לערעורם של איתן רחמני, ליאור רובין, דוד כהן ואריאל המאירי נגד גל רזינסקי:

http://www.theblue.org.il/images/uploads/gal.pdf

החלטת ועדת בחירות בנוגע לערעורו של חזי בן עמי נגד גל רזינסקי:

http://www.theblue.org.il/images/uploads/gal1.pdf

החלטת ועדת ביקורת בנוגע לערעורו של גל רזינסקי על פסילתו:

http://www.theblue.org.il/images/uploads/gal_bikoret.pdf

החלטת ועדת ביקורת בנוגע לערעורם של ליאור רובין ודוד כהן על פסילתם:

https://www.theblue.org.il/images/uploads/david_lior_bikoret.pdf

 

בברכה,

ועדת בחירות