חברי עמותה יקרים,

אנו מעדכנים אתכם כי בשל הליכי ערעור שעדיין מתקיימים, רשימת המועמדים תפורסם בהקדם.

ועדת הבחירות של העמותה מודיעה כי אישרה את התמודדותם של כל המועמדים אשר הגישו מועמדות לוועדות העמותה, פרט לשלושה:

נחום דגמי - בחר להסיר את מועמדותו לאחר פניה של ועדת בחירות.

דוד כהן - הוגש ערעור לוועדת הבחירות לגבי התמודדותו בבחירות לוועד המנהל. ועדת הבחירות החליטה לפסול את מועמדותו. בהתאם לתקנון, כהן הגיש בשעות האחרונות לוועדת הביקורת ערעור על הפסילה, וכעת הוועדה תבחן אותו ותקבל החלטה.

שמעון בן שושן - הוגש ערעור לוועדת הבחירות לגבי התמודדותו בבחירות לוועד המנהל. ועדת הבחירות בחרה להתיר לו לרוץ למרות הערעור, אך בהתאם לתקנון הודיע המערער כי הוא מעוניין להגיש ערעור נוסף על ההחלטה.

הפניות האחרונות הגיעו לפתחה של ועדת הביקורת ב-24 שעות האחרונות והיא מחוייבת לדון בהם בכובד ראש.

בנוגע לתאריך הבחירות ולאור תלונות שהגיעו מחברי העמותה בנוגע לכך שתאריך הבחירות נדחה ליום השואה, הוחלט להזיז את הבחירות לתאריך ה- 26.4.2022. הנושא נבדק מבחינה תקנונית ואושר.

אנו מתנצלים על העיכוב בפרסום רשימת המועמדים הסופית לבחירות, אשר צפויה להתפרסם בקרוב.