חברי עמותה יקרים,

 1. ביום ב', 25.4.22, יתקיימו הבחירות לוועד המנהל, וועדת הביקורת ו-ועדת הקבלה והבחירות של עמותת הכחולה.
   
 2. בבחירות יבחרו עד שבעה מועמדים לתפקיד חברי ועד מנהל, חמישה לוועדת ביקורת ושלושה לוועדת קבלה ובחירות. כהונתם של הנבחרים תמשך לאורך שנה, עד הבחירות הבאות.
   
 3. ההצבעה לוועדות הניהול של העמותה תתבצע באתר העמותה (על פי סעיף 125 לתקנון העמותה). 
   
 4. כל חבר בעמותה שרשום בפנקס הבוחרים במועד הבחירות ותוקף חברותו הוא עד מאי 2022, יכול להגיש מועמדות ולהצביע. מומלץ לבדוק באתר העמותה האם חברותכם בעמותה תהיה בתוקף במועד הבחירות באופן הבא:

  א.התחברות לאתר העמותה עם שם משתמש וסיסמא או באמצעות ת.ז וטלפון.
  ב.לחיצה על השם שלכם בראש העמוד מצד שמאל וגלילת העמוד למטה, שם מופיע תאריך תוקף החברות שלכם.
   
 5. חבר עמותה המעוניין להתמודד ועומד בקריטריונים ימלא ויעביר לוועדת הקבלה והבחירות טופס הגשת מועמדות לבחירות לוועדות ניהוליות בעמותת "הכחולה". את הטופס ניתן להוריד בקישור זה. את הטופס יש לשלוח עד לתאריך 30.03.2022 כולל, למייל elections@theblue.org.il. לאחר מועד זה, תפורסם רשימת המועמדים על ידי ועדת הבחירות.
   
 6. הוועד המנהל מינה את עו"ד צחי בן דוד לעמוד בראש ועדת הבחירות. עו"ד בן דוד יפעל כנאמן של העמותה, יקבע את סדרי הבחירות, יאשר את תוצאות ההצבעה ויציגם בפני האסיפה הכללית.
   
 7. תהליך הבחירות, התעמולה וההצבעה יתקיימו בהתאם לפרק 7 בתקנון העמותה.
   
 8. ועדת הקבלה והבחירות תבדוק את תקינות המועמדים לפי כללי תקנון העמותה ותסכם את בדיקתה בפרוטוקול שייחתם על ידי חברי הוועדה. הוועדה רשאית לפסול מועמד שלא הוצע בהתאם לתקנון או שאינו בעל זכות בחירה ותודיע על כך למועמד בכתב בתוך 48 שעות ממועד קבלת ההחלטה. הוועדה תפרסם את רשימת המועמדים באתר האינטרנט של העמותה לפחות 10 ימים לפני הבחירות.
   
 9. מי שמועמדותו נפסלה, רשאי לערער על כך בפני ועדת הקבלה והבחירות לא יאוחר מ-10 ימים לפני מועד הבחירות.
   
 10. מי שמתנגד למועמדותו של מועמד יוכל לעשות כן בערעור שיובא לדיון בפני ועדת הקבלה והבחירות לא יאוחר מ-3 ימים לאחר פרסום רשימת המועמדים.
   
 11. על החלטה לפסילה או החלטה שלא לפסול מועמד, ניתן להגיש ערעור לוועדת ביקורת לא יאוחר מ-14 ימים לפני מועד הבחירות. החלטתה של ועדת ביקורת תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
   
 12. ועדת הקבלה והבחירות תדון בערעורים ותפרסם את רשימת המועמדים הסופית לפחות 7 ימים לפני הבחירות. בהעדר ערעורים תשמש הרשימה הראשונית כסופית. רשימת המועמדים תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
   
  אנו קוראים לכולם להגיש מועמדות ולבחור, ובאופן הזה להשפיע על דרכה ועתידה של העמותה, לקראת השנה החשובה שלפנינו.

  בברכה, 

צחי בן דוד, עו"ד
יו"ר ועדת הבחירות 2022