אוהדים יקרים,

להלן שמות חברי העמותה אשר הגישו את מועמדותם לוועדות העמותה לשנת 2022:

ועד מנהל:

 • דניאל איזיקוביץ'
 • נועה קובלסקי
 • דוד כהן
 • שחר כהן
 • רועי פרי
 • טל שפירא
 • ארטיום סלוצקי
 • גל רזינסקי
 • דרור שי
 • נחום דיגמי
 • ויטלי לובימצב
 • שמעון בן שושן

ועדת ביקורת:

 • עידן פורת
 • שלמה בן עזרא
 • עמיאל ליבוביץ'
 • יוני לב ארי

ועדת קבלה ובחירות:

 • הדר חסון
 • עידן שחרור
 • אדם אברמוביץ'

מועמדים אלה יוכלו להיבחר בכפוף לאישור ועדת הבחירות.

שימו לב - בעקבות הגשת מועמדות של 2 חברי עמותה (חדשים) בלבד לוועדת ביקורת, הפעילה ועדת הבחירות את סעיף 84 לתקנון המאפשר לחברי הועדה המכהנים להתמודד לקדנציה נוספת, וזאת לאחר שנעשתה פניה אל חברי הועדה המכהנים אשר הביעו את הסכמתם להתמודד לכהונה נוספת.

חברי עמותה אשר יש להם השגות על מי מהמועמדים יכול להגיש ערעור לוועדת בחירות עד לתאריך 2.4 בחצות.

את הערעורים יש לשלוח במייל עם נימוקים לכתובת: elections@theblue.org.il

בברכה,

ועדת בחירות

בחירות 2022