אוהדים יקרים,

להלן תוצאות ההצבעה על המבנה הארגוני של העמותה.

המבנה שהועדף ברוב קולות הוא:

ועדת ניהול אחת - הועדה תנהל את העמותה והמועדון יחדיו עם השותפים העסקיים.

(86% מההצבעות)

במהלך התקופה הקרובה נקיים מספר מפגשים פתוחים לכלל חברי העמותה שבהם נגבש יחד את המתווה של וועדת ניהול אחת ולאחר מכן תעלה הצבעה לאישור שינוי התקנון בהתאם,

בברכה,

הועד המנהל