מצ"ב דיווח ועדת הביקורת לחודש יוני 2022 העוסק בנושא הניהול הכספי של המועדון.