חברי עמותה יקרים,

בהמשך לשיחות שקיים עו"ד צחי בן דוד, היועץ המשפטי של העמותה, עם רשם העמותות הומלץ לנו לקיים בשנית הצבעה לגבי שינוי סעיף 38.1 בתקנון האחווה הכחולה בהקדם האפשרי.

*יצוין כי עמותת הפועל ירושלים (קטמון) שלהם היה סעיף זהה לשלנו, שינו את הסעיף המדובר, לרוב רגיל.

שינוי תקנון הוא אחד משלושה נושאים המחייבים הצבעה באסיפה פיזית ולא באמצעות האינטרנט (השניים הנוספים הם הצגת דוחות כספיים ושינוי מטרות) ובנוסף לסעיף 38.1 שקיים אצלנו היום לאישור שינוי תקנון, נדרש רוב מיוחד של 51% מכלל החברים, שינוי תקנון הפך להיות מאתגר במיוחד.
באסיפה שתתקיים ביום שני, 8/5/2023,  אנו מבקשים להצביע אך ורק על נושא אחד עיקרי ומהותי:
היכולת לשנות בעתיד סעיפים אחרים וסתירות פנימיות בתקנון.

להלן הנוסח הקיים היום:

38. החלטות שתתקבלנה על ידי האסיפה הכללית המחייבות רוב מיוחד, לעניין זה יבוטל סעיף 37 לעיל:

38.1. שינוי תקנון זה – ברוב של 51% מכלל חברי העמותה; למעט שינוי מטרות ולמעט שינוי מען העמותה – ברוב רגיל;

להלן הנוסח המבוקש:

38.1. שינוי תקנון העמותה יעשה ברוב מיוחד של 80% מהנוכחים באסיפה, כאשר מספר הנוכחים בהצבעה זו יהיה 25% מכלל חברי העמותה או לחילופין 200 חברי עמותה (הנמוך מביניהם); שינוי מטרות העמותה  ושינוי מען העמותה – ברוב רגיל ;

38.1.1. הצעות לשינוי תקנון העמותה יועלו להצבעה החל מתחילת החודש השלישי לחידוש החברות השנתי בעמותה ולא מוקדם ממועד זה.

חשוב לציין שכל שינוי בתקנון, גם במידה וההצעות יאושרו, יובא בפני חברי העמותה באסיפה כללית. כל שינוי בתקנון העמותה יעשה אך ורק לפי הרוב אשר נקבע בסעיף לעיל.