עמדת הוועד המנהל - בעד שינוי התקנון

אוהדים יקרים,

אנחנו יוצאים היום (שני) להצבעה בנוגע לשינוי תקנון העמותה. 

הוועד המנהל, שתומך בהצעה לשינוי התקנון, יפרט כאן את הסיבות מדוע לדעתו יש להצביע בעד ההצעה.

כמו בכל דבר, גם לשינוי המדובר יש יתרונות וחסרונות אשר נדונו כבר לאחרונה. אך למי שעדיין לא הבין עד הסוף וכדי שלא יהיו אי הבנות במהלך המשחק החשוב הערב, אנסה לעשות קצת סדר.

בתקנון הנוכחי קיימים ליקויים אשר התגלו לאורך השנים ככל שהעמותה צברה ניסיון, ולאור הסעיף שמחייב נוכחות פיזית והצבעה בעד השינוי של 51 אחוז מכלל חברי העמותה, היה בלתי ניתן לתקנם.

צוות התקנון של העמותה המליץ להעלות להצבעה את שינוי סעיף זה, כך שיהיה צורך עדיין ברוב מיוחד, רק בצורה שונה. למרות שלא השיגה את הרוב הדרוש בתקנון, ההצעה זכתה לרוב מובהק. בהמשך להתייעצות שקיימנו עם רשם העמותות, הוצע לקיים את ההצבעה בתקופה זו של השנה כאשר מספר החברים עדיין נמוך יחסית, על מנת שניתן יהיה להעביר את השינוי החשוב.

העברת הסעיף תאפשר:
1. אפשרות יותר נוחה לעשות תיקונים בתקנון הקיים בסעיפים כאלה ואחרים, בהתאם לצרכי העמותה והמועדון.
2. גם לאחר השינוי, יהיה חייב להיות אחוז גבוה מאוד בהצבעה נקודתית כדי להעביר את שינוי התקנון. 

חסרונות-
1. כאשר מקימי העמותה כתבו את התקנון, הם בחרו את הסעיף הזה ואחרים מפחד מהשתלטות עויינת על העמותה. אנו מבינים כי הקלה בסעיף הזה יכולה להגביר את החשש הזה בכל יום נתון.
2. התקנון הוא קודש הקודשים של העמותה, מעין חוקה שלה, כל שינוי אמור להיבחן בפינצטה.

אנו מאמינים כי במבנה העמותה העדכני ובכוח הגדול שצברה, ניתן לתת אמון בחברי הוועד המנהל כי יפעלו למען קידום מטרות העמותה והמועדון, וכי סעיף כזה קשיח אינו נדרש עוד.

בברכה,
הוועד המנהל

 

עמדת המתנגדים להצעה לשינוי התקנון

1. אין חולק על כך שיש צורך לבצע שינויים רבים בתקנון, אולם בהצעה שעולה היום להצבעה יש פגמים רבים, ולכן אנו נאלצים להתנגד לה.

2. ההצעה לשינוי התקנון מעבירה את העמותה ממצב קיצוני אחד, שבו אין כמעט כל אפשרות לבצע שינויים בתקנון, למצב קיצוני אחר שבו יש אפשרות לבצע כל שינוי בתקנון העמותה בהשתתפות מספר מועט של חברי עמותה.
השינוי המוצע בתקנון יוצר סיכונים רבים העלולים לפגוע בעמותה ובמועדון, מאחר שהוא מאפשר לקבוצה קטנה של חברי עמותה להביא לשינויים משמעותיים בהתנהלות העמותה ולפגיעה בעקרונות שעמדו בבסיס הקמתה.

3. ראוי להפריד בין שני סוגים של שינויים בתקנון - כאשר יש צורך לבצע שינויים טכניים ( כגון תיקון טעות או ביטול סתירה בין סעיפים שונים), ההצבעה על שינויים אלה בתקנון תוכל להעשות בהשתתפות מספר קטן של חברי עמותה ( לפחות 25% מחברי העמותה), וההחלטה תתקבל ברוב רגיל.
לעומת זאת, כאשר יעלו להצבעה שינויים עקרוניים הנוגעים לערכי היסוד של העמותה, ידרשו להשתתף בהצבעה מספר גדול של חברי העמותה וההחלטה תתקבל ברוב של 80% .

4. ההצבעה על השינוי בתקנון נעשית מספר ימים לאחר שהוחל בתהליך חידוש החברות בעמותה, כך שרק חלק קטן מחברי העמותה הספיקו לחדש את חברותם ויוכלו להשתתף בהצבעה.
מאחר והצבעה זו על שינוי התקנון הינה הצבעה בעלת חשיבות רבה, ראוי היה לאפשר לחלק גדול יותר של חברי העמותה להשתתף בה, ולא לקיים אותה תוך מספר ימים לאחר המועד לחדוש החברות.

5. נוכח ליקויים אלה, אנו קוראים לחברי העמותה לא לאשר את הנוסח המוצע לשינוי התקנון, ומבקשים מוועד העמותה להעלות להצבעה בהקדם הצעת החלטה מתוקנת.