אוהדים יקרים,

להלן שמות חברי העמותה אשר הגישו את מועמדותם לוועדות העמותה לשנת 2023:

ועד מנהל:

 • נועה קובלסקי
 • דרור שי
 • ליאור רובין
 • דור בלך
 • רונן גרינר
 • דניאל איזיקוביץ
 • שחר כהן
 • אייל חושן
 • שחר חכמון
 • אורן גואטה
 • גל רזינסקי
 • ארטיום סלוצקי

 

ועדת ביקורת:

 • עמיאל לייבוביץ
 • עידן פורת
 • שלמה בן עזרא

ועדת בחירות :

 • הדר חסון
 • עידן שחרור

מועמדים אלה יוכלו להיבחר בכפוף לאישור ועדת הבחירות.

שימו לב - בעקבות הגשת מועמדות של חבר עמותה אחד בלבד לוועדת ביקורת, הפעילה ועדת הבחירות את סעיף 84 לתקנון המאפשר לחברי הועדה המכהנים להתמודד לקדנציה נוספת, וזאת לאחר שנעשתה פניה אל חברי הועדה המכהנים אשר חלקם הביעו את הסכמתם להתמודד לכהונה נוספת, וזאת על אף שמועד הגשת המועמדות חלף.

חברי עמותה אשר יש להם השגות על מי מהמועמדים יכול להגיש ערעור לוועדת בחירות עד לתאריך 5.4 בחצות.

את הערעורים יש לשלוח במייל עם נימוקים לכתובת: elections@theblue.org.il

בברכה,

ועדת בחירות