כחולים יקרים, הכחולה גאה להציג את רשימת המתמודדים בבחירות שייערכו ב-14.5.

מועמדים לוועד המנהל (7 ייבחרו):

אבי אילוז
אור עוז
אורי בן עזרא
איתי לוי
איתן נאבל
דוד כהן
חזי בן עמי
לירון סובול
מירב ניר אהד
עדי בילגורי
עזרא אברהם
שמעון בן שושן

מועמדים לוועדת הביקורת (3 ייבחרו):

איתן רחמני
עמרי שירום
שלמה בן עזרא
חיים גולדבלט

על כל מועמד להציג בפני ועדת הבחירות תעודת "העדר רישום פלילי" עד למועד הבחירות, כתנאי להצבתו כמועמד. חברי עמותה אשר מעוניינים לערער על מועמדותו של אי אלו מהחברים, רשאים לעשות זאת עד יום ראשון (7.5), דרך האימייל: contact@theblue.co.il או פקס: 03-7621184, באמצעות טופס הערעורים בכתובת https://www.theblue.org.il/post/51


בוחרים את המועמדים שלכם

ב-14.5 תתבקשו להכנס לאתר העמותה ולהתחבר למשתמש איתו נרשמתם לאתר (ניתן יהיה להתחבר לאתר באמצעות מסרון לטלפון הנייד שלכם). ההצבעה תהיה פתוחה בין השעות 10:00-21:30. חברי עמותה אשר לא יצביעו דרך האתר, יוכלו לעשות זאת באסיפה הכללית, אשר תערך באותו היום החל מהשעה 20:00 (פתיחת עמדת הצבעה במקום החל מ-18:30). כל חבר עמותה יוכל לבחור עד שלושה נציגים לוועד המנהל, ונציג אחד לוועדת הביקורת.

אסיפה כללית

האסיפה הכללית תערך כאמור ב-14.5, החל מהשעה 20:00 באודיטוריום שבבית הספר התיכון "אחד העם" בעיר (זכרון יעקב 52). האסיפה הכללית תפתח רק אם יהיו נוכחים לפחות רבע מחברי העמותה. במידה והאסיפה תתקיים כמתוכנן, ייתקבלו ההחלטות הבאות: 

1. בחירת יו"ר ומזכיר האסיפה.
2. אישור סדר היום ע"י האסיפה.
3. אישור דוחות כספיים לשנת 2016 וחתימתם ע"י שני חברי ועד + ציון שמם ות.ז. ליד החתימות.
4. אישור הדו"ח המילולי לשנת 2016.
5. אישור מינוי רואה חשבון לעמותה חתום על ידי שני חברי ועד + שמותיהם
6. אישור שינוי תקנון העמותה  - החלפת התקנון המצוי בתקנון המוצע כפי שמוצג באתר העמותה.

כל ההחלטות יתקבלו ברוב קולות המשתתפים. בשעה 21:30 האסיפה תצא להפסקה של כ- 15 דקות, ותתכנס לפרסום תוצאות ההצבעה לוועד המנהל ע"י יו"ר ועדת הבחירות , עו"ד תומר פרסלר:

7. פרסום תוצאות ההצבעה לחברי ועד העמותה, ואישור בחתימת חברי ועדת הבחירות. 
8. פרסום תוצאות ההצבעה לחברי ועדת ביקורת ואישור בחתימת חברי ועדת הבחירות.

היה ולא יגיעו לאסיפה לפחות רבע מחברי העמותה תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה. הדוחות הכספיים יועמדו לעיונכם במשרדי העמותה בתיאום עם נציג ההנהלה.