לכבוד חברי העמותה,

האסיפה הכללית של העמותה תתקיים מחר (רביעי, 24.05.2017) בשעה 20:00, בבית משפחת בן עמי - רחוב מרק לברי 4 פ"ת, דירה 9.

האסיפה הכללית הנוכחית הינה בהתאם להנחיות רשם העמותות, לאחר שהאסיפה הכללית שנקבעה ב-14.05.2017 לא נפתחה עקב מספר חברי עמותה שלא עמד בדרישות מינימום - 25% נוכחות של חברי עמותה.

על פי חוק העמותות באסיפה זו רשאית האסיפה לקיים דיון ולקבל החלטות בהתאם לסדר היום שלהלן:

1. בחירת יו"ר ומזכיר האסיפה.

2. אישור סדר היום ע"י האסיפה.

3. אישור דוחות כספיים לשנת 2016 וחתימתם ע"י שני חברי ועד + ציון שמם ות.ז. ליד החתימות.

4. אישור הדו"ח המילולי לשנת 2016.

5. אישור מינוי רואה חשבון לעמותה חתום על ידי שני חברי ועד + שמותיהם.

6. אישור שינוי תקנון העמותה.

תוצאות הבחירות שהתקיימו ב-14.05 לוועד מנהל וועדת הביקורת:

ועד מנהל:

1. אור עוז - 262

2. חזי בן עמי - 254

3. איתי לוי - 224

4. לירון סובול - 189

5. עדי בילגורי - 175

6. שמעון בן שושן - 120

7. מירב ניר אהד - 119

ועדת ביקורת:

1. חיים גולדבלט - 235

2. עמרי שירום - 168

3. איתן רחמני - 77

הדוחות הכספיים עומדים לעיונכם במשרדי העמותה בתיאום עם נציג ההנהלה.

בברכה,

הנהלת העמותה