להלן תוצאות הבחירות לועדות העמותה לאחר אישורו של יו"ר ועדת הבחירות, עו"ד תומר פרסלר.

בבחירות הצביעו 337 חברי עמותה מתוך 434 חברי עמותה בעלי זכות הצבעה (77.65%).

ועד מנהל
דרור שי - 251 קולות (28%) - נבחר לתפקיד יושב ראש העמותה
חזי בן עמי - 197 קולות (22%)
אביעד לוי - 107 קולות (12%)
חיים גולדבלט - 102 קולות (11%)
גל רזינסקי - 96 קולות (11%)
רונן גרינר - 86 קולות (9%)
אלעד סלע - 73 קולות (8%)

כלל המועמדים יכהנו בועד המנהל בשנה הקרובה.

ועדת ביקורת
תומר שמיר - 217 קולות (38%)
שלמה בן עזרא - 174 קולות (31%)
עידן פורת - 133 קולות (23%)
יוני לב ארי - 46 קולות (8%)

כלל המועמדים יכהנו בועדת ביקורת בשנה הקרובה

ועדת קבלה ובחירות
איתי לוי - 239 קולות (46%)
אלי ארד - 182 קולות (35%)
עופר שימר - 102 קולות (20%)

כלל המועמדים יכהנו בועדת קבלה ובחירות בשנה הקרובה

בהזמדנות זו אנחנו מודים לחברי הועד המנהל אשר סיימו את תפקידם: עדי סובול בילגורי, אור עוז, מתן ציוני ודוד כהן.
כמו כן, אנו מודים לחברי ועדת ביקורת היוצאת: איתן רחמני ומור אברבנאל.

תודה לכל מי שהתמודד ולכל מי שהצביע.

בהצלחה לכולנו!