תוכנית 100 ימים ראשונים – מיום לקיחת הבעלות של העמותה על המועדון

קיבוע החזון:

 • מועדון כדורגל מקצועי והישגי המבוסס על חינוך לערכי נתינה וחיזוק החלש.
 • "החזרת עטרה ליושנה" באמצעות  גידול ופיתוח  שחקני בית  וחיבור לקהילה בפתח תקווה, תוך התנהלות של שקיפות, פתיחות והגשמה משותפת.

ערכים מובילים - מקצועיות ומקצוענות, אהבה וכיבוד הזולת, קבלת האחר והשונה, עבודה קשה, הקשבה ,צניעות, ספורטיביות, שקיפות, אורח רוח, אחדות, אחווה, רעות, כבוד הדדי, מצוינות, גאווה, משפחתיות וביתיות.

מטרת על - בנייה מחודשת של המועדון, אשר יתבסס על  הערכים הנ"ל ויהווה מודל (באמצעות כדורגל מקצועני והתנהלות מקצועית ושקופה) להגשמה, באמצעות כוחה של קהילה המתאחדת למען מטרה משותפת. הענקת תחושת שייכות וחוויה, הובלה של תרבות ספורט בכלל ההיבטים.


עקרונות העמותה לניהול מועדון הכדורגל:

חברי העמותה (האוהדים שרכשו תעודת השתתפות), ממנים ועד מנהל לעמותה, אשר ייבחר נציגים מטעמו לניהול המועדון  (להלן: הנהלה\דירקטוריון\וועדת נציגים לתאגידים אחרים)

ההנהלה תנהג על פי 7 מטרות העל שהעמותה שמה לעצמה כ-"חוקי ייסוד" :

 1. ניהול תקין וישר של המועדון תוך שקיפות מלאה - מנגנוני בקרה .
 2. שיתוף חברי העמותה בהחלטות קריטיות במועדון הכדורגל (לדוגמא: אישור התקציב השנתי/הגדלת תקציב/חריגה מתקציב שנתי).
 3. בקרה ושמירה על תקציב מאוזן בכל עונה.
 4. גידול שחקני בית שישתלבו בקבוצה הבוגרת - השלכות ארגוניות ומקצועיות כולל תמהיל עובדי המועדון על מנת להגיע ליישום כחלק מתוכניות העבודה.
 5. הקמת "בית להפועל" - לפעול בכל דרך להשגת עצמאות בנושא מגרשי האימונים בבעלות המועדון על מנת לממש את החזון במלואו ולהשיג יתרון יחסי מקצועי (שעות אימון כמות ואיכות לכל מחלקות המועדון).
 6. תהליך הבראה של עד 7 שנים מיום קבלת הבעלות.
 7. החזרת ההגמוניה של המועדון בעיר - ילדים בבית ספר לכדורגל, קהל אוהדים ומנויים במשחקים, מעורבות המועדון בפעילויות בקהילה. יצירת מועדון אשר יהווה מקור הגאווה וההזדהות לאוהדים.

תוכנית עשייה ינואר\פבואר 2019 - מחזון למציאות

לאחר הגשת המכרז והתכנות ממשית בקבלת זכויות הניהול במועדון הכדורגל הפועל פתח תקווה, להלן תוכנית העבודה שיש לבצע, על מנת ליישם את הזכות לבעלות על המועדון בשנת 18\19 ואילך.

תאריך יעד לסיום הפרויקט: 22.4.2019

שיטת העבודה ותוכנית העבודה מורכבת על פי העקרונות המנחים של העמותה מיום היווסדה:

 1. הקמת צוותים וועדות (או שימוש בצוותים קיימים ) אוטונומיים בעלי סמכות ואחריות מלאים לביצוע פעולות ומשימות אשר נמצאות בתחום אחריותן (על פי החלטת הוועד המנהל).
 2. לכל וועדה ימונה רכז עשייה (מקסימום 2) אשר יהיו אחראים על פעילות הוועדה ועל תוכנית העבודה לפי לוחות הזמנים הנדרשים ובהתאם לסיכום מול הוועד המנהל.
 3. לכל וועדה\צוות ימונה נציג וועד מנהל משקיף אשר תפקידו לסנכרן בין הוועדה לוועד המנהל ולפתור חסמים בירוקרטיים ומנהליים. 
 4. ישנה וועדה מסדרת\מסנכרנת (צוות עשייה) אשר תפקידה לוודא ביצוע של כלל הפעילות על פי תוכנית העבודה. בין היתר לבקר ולפקח על לוחות זמנים והעברת מידע.
 5. רכזי הוועדות\צוותים יהיו חברים בפורום אחראי וועדות\וועד מנהל מורחב ויהוו את עמוד הטווח לפעילות.
 6. על כל רכז צוות \וועדה  לקבוע פגישה פרונטאלית עד תאריך 29.1.18 של הצוות ולסנכרן תוכנית עבודה על פי הנדרש (המלצה לפגישה שלא תעלה על שעתיים וחצי).

*** במידה ויש חבר צוות או רכז שאינו יכול או מעוניין לשמש על פי ההשמה יש לבצע סנכרון מול צוות הסנכרון או נציג וועד מנהל משקיף.

דגשים חשובים: 

 • ישנם לוחות זמנים ומשימות דחופות לביצוע ויש לתת קדימות לסדר העדיפויות שנקבע על ידי הוועד המנהל.
 • כל פעילות העמותה תלויה במנגנון הוועדות ולכן ניתנה הסמכות והאחריות באוטונומיה מוחלטת.
 • במהלך 100 הימים הראשונים יש חשיבות רבה למחויבות הפעילים והכנסת פעילים חדשים לעשייה לפיזור העומסים הרבים הצפויים לאור ריבוי המשימות.
 • חלק מהוועדות והצוותים יסיימו את תפקידם מוקדם יותר מצוותים אחרים וחלק מהמשימות יועברו להנהלת המועדון ולנושאי תפקיד ברגע שנתכנס לשם.
 • זוהי שעת מבחן לעמותה כולה ולשיטת העבודה הנ"ל.

צוות סנכרון עשייה

לוז נדרש: 22.1-22.4.19

רכז: אלי ארד

חברי צוות- גלעד צור, אלי ארד, עופר שימר, (רועי פרי-תגבור),(רועי אלרום –תגבור):

 • סנכרון עשייה של הצוותים
 • פיקוח ובקרה על לוחות זמנים 
 • מעקב עבודה בקובץ מסודר 
 • הצפת בעיות לוועד מנהל 

צוות העברת זכויות ניהול מהמפרק לעמותה + הכנת תשתית פיננסית לתפעוך המועדון ביום שאחרי

לוז נדרש: (בהתאם להתפתחויות של בית המשפט)

רכז :תומר פרסלר

חברי צוות: איתן רחמני, אלעד סלע, דייגו, עמיחי, חיים גולדבלט, שלמה בן עזרא.

חבר משקיף וועד מנהל – חזי בן עמי

 • העברת זכויות ניהול מהמפרק לעמותה.
 • עבודה מול רשויות – אישור בית המשפט למימוש הזכייה במכרז תוך הצגת כלל החומרים הנדרשים למפרק בהתאם להסכם המכרז.
 • עבודה מול ההתאחדות לכדורגל למימוש וועדת זכויות ניהול של העמותה קביעת פגישה בהתאחדות והצגת כלל המסמכים הרלוונטים כולל חתימות והפקדת כספים בבקרה.
 • סיום עבודה מול רשם העמותות והסדרת אישור בעלות על מועדון הפועל פתח תקוה תחת ע"ר של העמותה כולל כלל ההיבטים של מנהל תקין והעברה תקינה של התהליך.
 • קבלת החלטה סופית בנוגע חשבון בנק פעיל ומשרד הנהלת חשבונות ורואה חשבון מלווה למועדון.
 • צ'קים ומורשי חתימה.
 • בדיקת כלל החוזים וספרים של המועדון והכנת תקציב בפועל לניהול המועדון עד סוף עונת 18\19.
 • סגירת הסכמים מול ספקים של המועדון.
 • עבודה מול עובדי המועדון- מזכירה ומנהלים לגבי מחלקת נוער והורים.
 • סגירת חוזי העסקה מול עובדי המועדון הקיימים או העתידיים.
 • כתיבת תוכנית למניעת אלימות כחלק מתנאי וועדת זכויות בהתאחדות.
 • בדיקות להקצבות- טוטו,עירייה החזר כספי התאחדות.

צוות איתור הנהלת המועדון מטעם העמותה (וועדת נציגים\דירקטוריון)

לוז נדרש: השמה מלאה עד 22.3.19

רכזים: איתי לוי, רועי אלרום 

חברי צוות: מירב ניר, תומר כהן, עזרא אברהם, חן בלונדר, גור פרל.

חבר משקיף וועד מנהל - דרור שי

 • הכנת רשימת מועמדים והגדרות תפקיד על פי התקנון.
 • איתור מועמדים וזימון לראיונות ובדיקת התכנות לביצוע.
 • בדיקת סטטוס מול דירקטורים מיועדים.
 • הגשת רשימת דירקטורים לאישור הוועד המנהל 

צוות הכנות מקצועיות להמשך העונה

לוז נדרש: לאחר אישור ועדת זכויות בהתאחדות 

רכז: ניב טל 

חברים:

 חבר משקיף וועד מנהל - דוד כהן

 • פגישות עבודה עם צוות מקצועי והבנת הצרכים המקצועיים לחיזוק הקבוצה הבוגרת כולל התכנות תקציבית ועבודה מול סוכנים.
 • עבודה מול מנהלי  מחלקת הנוער להבנת צרכים מקצועיים לבית הספר לכדורגל וקבוצות הליגה בדיקת התכנות.
 • קבלת תוכנית עבודה מסודרת מהצוותים המקצועיים של המועדון נוער ובוגרים עד לסוף עונת 18\19.
 • הכנת לוחות זמנים לבניית תוכנית העבודה המקצועית עונת 19\20 בבוגרים ובנוער.

צוות גיוס משאבים לעמותה 

 רכזים: תומר שמיר ,טל מנחם 

חברי צוות: רועי פרי, טל שפירא, קובי לוי, אלעד מרכוס, אלמוג גולדבלט, חיים גולדבלט, אביעד פדר, רוני אלפנט, עומרי שירום.

חבר משקיף וועד מנהל - רונן גרינר + עדי בילגורי סובול.

גיוס חברי עמותה משלמים:

 • יש לפנות לרשימות חברי העמותה ולבצע טלפונים לגיוס כלל המתפקדים הרשומים ממהלך השנתיים הקודמות של הפעילות (רועי וטל שפירא).
 • יש לפנות לקהל הרחב באמצעות המדיה והרשתות כולל עמדות פרונטאליות המשחקי הקבוצה ובימי פעילות של הורי מחלקת הנוער על מנת לרשום חברים חדשים.
 • בדיקת התכנות לשיתוף פעולה עם חנות הכדורגל באיצטדיון כחנות הרישמית של הפועל פתח תקווה כולל שימוש במוצרים שלו בהסכם לעונת המשחקים הקרובה.
 • החלטה על הוצאת מנויים חצי עונתיים או מכירת כרטיסים בין אם בהפרדה לחברי עמותה ובין אם לכלל הציבור - המטרות העיקריות חיזוק ומיצוב המותג של "חבר עמותה" + מילוי היציעים במשחקי בית.
 • עבודה מול משרד הכרטיסים

גיוס ספונסרים למועדון:

 • הכנת חומרים שיווקים ובריף מסודר כמעטפת חבילות לספונסרים למועדון. (לאחר בירור ופגישה עם החברה הכלכלית ועם גופי המנהלת של הליגה על מנת להבין את גבולות הגזרה האפשריות למימוש).
 • ישום מועדון החברים של הכחולה על פי תוכנית גיוס שקיימת בסכומים קטנים יותר(להיעזר באלי ארד).
 • הוספת עסקים לכרטיס חבר הכחולה ושימוש בפלטפורמה לגיוס ספונסרים שווי כסף או כסף חי כתרומות

פרויקט גיוס המונים:

 • בדיקת התכנות להקמת פרויקט גיוס המונים.
 • פגישה מול חברות מבצעות.
 • הכנת תוכנית ותשתית לפרויקט.

 כרטיסים מנויים מרצנדייס וחנות אוהדים:

 • הכנת תוכנית עיצובית למוצרי מרצנדייס עונת המשחקים 18\19.
 • הכנת תוכנית כלכלית לביצוע והבאת הצעות מחיר מספקים לטובת ייצור.
 • הכנת תוכנית עבודה תפעולית של צוות שיהווה את בסיס המכירה (מנהל –עובדים – וכו)
 • בניית תכנית "האוטו הכחול" – שילווה את אוהדי הקבוצה לפני משחקים – ה"גזלן" ימכור בירות , שתיה קלה, ארטיקים וגלידות ועוד (חיים).

צוות שיווק, קריאטיב, יח"צ, דוברות, פרסום: 

לוז נדרש : 22.1-22.4

רכזים: מור אברבנל ,אורי בן עזרא 

חברי צוות:, שי שנקמן, יוני לב ארי, ניב צפרירי, תומר שמיר, צביקה ריז.

חבר וועד מנהל משקיף - מתן ציוני

 • הכנת תוכנית שיווקית כמעטפת לכלל פעילות העמותה והמועדון עד לסיום עונת 18\19 (פרסומים, שיווק משחקים, מדיה חברתית, פעילויות, מרצנדייס וכו').
 • הקמת צוות צילום וניו מדיה על ידי חברי עמותה לכלל המועדון –בוגרים ונוער.
 • בניית שיטת תפעול אתר המועדון ואתר העמותה מיזוג של האתרים כולל מחלקות הנוער.
 • עבודה מול גורמי תקשורת ארצים ומקומיים.
 • FAN ZONE - הכנת תוכנית סופית יום משחק לאוהדים – מרגע הגעה לכותלי האיצטדיון (בירה בקטנה, פעילות מחוץ לאיצטדיון, פעילות לפני המשחק, הגרלות במחצית וכו') חוויות אוהדים.
 • עבודה בשיתוף פעולה עם רפרנטים של צוות גיוס משאבים לעמותה ועם כלל צוותי העמותה והמועדון
 • הכנת תוכניה למשחקים  ופלטפורמות שיווקיות נוספות.
 • שיווק בית הספר לכדורגל של המועדון ויצירת שפה מיתוגית שיווקית אחידה למועדון.
 • הכנת תקציב שיווק ופרסום לעונת 18\19 למועדון.

צוות הכנות ארגוניות כלליות

לוז נדרש: יישום עד 22.4.2019

רכז: רועי אלרום 

חברי צוות: עומרי שירום

חבר וועד מנהל משקיף: אור עוז

 • קיבוע מבנה ארגוני רצוי למועדון – מול ההנהלה החדשה.
 • מינוי מנכל זמני או קבוע למועדון – מול ההנהלה החדשה.
 • קיבוע נושאי משרה במועדון ובעלי תפקידים (בשכר או בהתנדבות) מול ההנהלה החדשה.
 • שילוב חברי עמותה מתנדבים ופעילים על מנת להכפיל ולמנף את כוחה האנושי של העמותה.
 • הכנת ספרי נהלים ועבודה של קיבוע חזון אסטרטגיה ונהלי עבודה במועדון על ידי הוועד המנהל או ההנהלה הזמנית או הדירקטוריון – (מה שיושלם בהתאם לקצב ההתקדמות של עבודת העמותה).
 • לנסות ולקבע פעילות קהילתית סימלית בשיתוף המועדון והעמותה עד לסיום עונת 18\19.
 • מבנה ארגוני תוכנית עבודה 100 ימים ראשונים 22.1-22.4.19:
  • שלב ביניים ראשוני: 22.1-22.3.
  • שלב ביניים שני: 22.3-22.4.
 • דוגמא לשלב סופי של מועדון כדורגל.

לסיכום:

העמותה עומדת בפני תקופה מאתגרת רבת עשייה ומשימות, יהיו הרבה מכשולים, וטעויות יכולות לקרות. זהו רגע האמת של כולנו ואנו צריכים לממש את האחריות שלקחנו על עצמינו בבעלות על מועדון. אנו מאמינים כי הדברים יסתדרו במהלך הדרך למרות הקשיים הצפויים.

בואו נלמד מהתהליך עצמו על מנת להשתפר ביחד לקראת עתיד חדש עבור המועדון.

מצאתם משימה שאתם חושבים שתוכלו לעזור בה? מעולה!
שילחו הודעה לרכז הגיוס, רועי פרי בטלפון: 052-3795871 או בהודעה פרטית לדף העמותה.

בהצלחה לכולנו.

חברי הוועד המנהל.