לאור הדברים שפורסמו ב"מלאבס" בראיון עם דורון גלנט, אנו רואים עצמנו מחויבים להתייחס לדברים שהועלו על ידי גלנט ביחס ל"כחולה" והמו"מ איתה, ואשר אינם עולים בקנה אחד עם העובדות כהוויתן.

חרף התחושה הקשה בקרב חברי "הכחולה" נוכח אמירותיו של גלנט ונימת הזילזול המשתקפת מהן, הרי שברוח אוירת ערב החג והימים הנוראים, לא ניגרר לסגנון שכזה, ותגובתנו בשעה זו תהיה עניינית ותתייחס אך ורק למצגים המטעים שהועלו בראיון.

אז מה היה לנו:

"היכולת הכלכלית שלהם מבוססת על כך שאם הם יכנסו, יהיו להם ספונסרים" – לא נכון. כידוע לכולכם היכולת הכלכלית של הכחולה מבוססת בראש ובראשונה על תשלום דמי חבר שמקנה זכות לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה ובציר המשני על גיוס משקיעים ותורמים שפעיל כבר כיום. הניסיון לסלף עובדה זו על ידי ניצול שאיפתנו לשפר הכנסות המועדון מנותני חסות, הוא בלתי ראוי בלשון המעטה.

"עם זה (סכום מספונסרים שאף אחד לא מתבסס עליו) אני לא יכול ללכת לבנק ולשלם משכורות. ואם זה לא יקרה?" – לא נכון. גלנט מטעה פעמיים, ראשית, "הכחולה" התחייבה להזרים בכל עונה למועדון כחצי מיליון ש"ח בנוסף להעמדת בטוחות בבקרה לפי חלקה היחסי באחזקות במועדון. האם יתכן וגלנט חושש מכך שלא יוכל להזרים את אותו הסכום מדי עונה ולהשוות את השקעתה של הכחולה במועדון?

שנית, כספי "הכחולה" הם תוספת למצב הנוכחי, ואינם מחליפים מקורות כספיים אחרים שקיימים כיום. ברור שלאחר הצטרפות הכחולה "ללכת לבנק ולשלם משכורות" תהיה משימה קלה יותר ולא קשה יותר, במידה וגלנט אכן יעמוד בהתחיבותו להזרמת כספים באופן שווה ל"כחולה".

גלנט שואל מה יקרה אם הכחולה לא תזרים את הכסף? פשוט מאד. הכחולה תדולל בהתאם, בדיוק כפי שהוא כבעל מניות ידולל אם לא יעמיד את ההון הדרוש לתיפקוד המועדון.

צריך להדגיש שהכסף שהכחולה תזרים למועדון הוא תרומה! לא מדובר בהלוואה! האוהדים לא מצפים לקבל את כספם בחזרה, לעולם. להבדיל מ"אנשי עסקים" שגלנט היה מעדיף להתנהל מולם, כפי שעלה מהראיון.

"עורך הדין שלי הוציא להם מכתב שהוא קיבל את החומר ונקיים פגישה אחרי החג" – חודש לקח לגלנט באמצעות עורך דינו לאשר שהתקבל המייל. את זה אפשר לעשות גם אחרי דקה וחצי. מאז (6.9) לא התבצעה כל פניה לכחולה או לעורך דינה בדבר קיום פגישה כלשהי.

"אנשים שנמצאים איתם והם אמרו שהם לא חותמים על שום ערבויות" – לא נכון. הכחולה הסכימה להתחייב להעמיד מחצית מהבטוחות ברשות לבקרת תקציבים. בנוסף, הכחולה הסכימה כי הכספים שתזרים למועדון, בחלקם ייועדו לכיסוי חובות. הכחולה אף הלכה לקראת גלנט והסכימה שלא לדרוש כיסוי חובות מצדו כתנאי לכניסתה למועדון.

לכן, אם גלנט טוען כי הוא חתום באופן אישי כערב על הלוואה כלשהי שנטל המועדון, יתכבד נא להציג את המסמכים הרלוונטיים להלוואה ולערבות האישית, דברים שנתבקשו ממנו כבר בחודש פברואר.

מאחר והכחולה היא תאגיד מסוג עמותה, ברור שערבות אישית אינה רלוונטית כאן מבחינה משפטית. צריך להבין – ערבות אישית נחתמת כתחליף להפקדת כסף מזומן, שהרי אם הנושה מחזיק כסף, הוא לא צריך את הערבות. לכן הכחולה הסכימה להפקיד כסף מזומן בקופת הבקרה התקציבית, יותר מזה?

האם גלנט סבור שהכחולה צריכה להעביר את כל כספיה לכיסוי ערבות אישית שהוא חתם עליה בעבר? האם גלנט סבור שכספי הכחולה צריכים לשמש קודם כל להחזיר לו כספים שלטענתו העביר לקבוצה? אם זו עמדתו, מצופה שיאזור אומץ ויאמר פומבית. אמירות אלו סותרות לחלוטין את הצהרות העבר על כך שהקבוצה תימסר בחינם למי שרק יסכים להפקיד ערבויות בבקרה עבורה.

"הלוואת בעלים. זה סכום שאתה מצפה לקבל בחזרה?" – המינימום המצופה בענין כזה, עוד לפני שיורדים לפרטים של האם וכמה יוחזר, באילו תנאים ומתי, ודאי ממי שמחשיב עצמו איש עסקים רציני, הוא לקבל את מסמכי ההלוואה הנטענת. לא יתכן כי במשך חודשים ארוכים ועד היום מסמכים כאלו לא הועברו אלינו.

ולסיכום:
האם הרתיעה מהכנסת הכחולה לבעלות בקבוצה היא כה גדולה עד שמעדיפים לשחרר שחקנים ולהחליש את הקבוצה במקום לקבל את כספי הכחולה? האם כספם של צדדים שלישיים, חלקם בעלי אינטרס, הוא כשר יותר מכספי התרומות של חברי הכחולה שאהבתם למועדון היא ללא תנאי?

חלון ההזדמנות החיובית הולך ונסגר, ובטרם ייפתח החלון האחר, נותר רק לייחל ולאחל לכולם שנה טובה, עם החלטות מושכלות, אחראיות ונכונות.