היום נערכה ישיבה ארוכה בועדה להעברת זכויות.
במסגרת הדיון נערך דיון ענייני ומיקצועי על ידי חברי הועדה.
נשאלנו מספר רב של שאלות שהטרידו את חברי הועדה, וסיפקנו תשובות ענייניות.
כמיטב דרכנו נערכנו מבעוד מועד למשימה ובפני הועדה הוצגו מסמכים, נתונים ומצגות.
אוכל ליידע אתכם חברים יקרים כי הדיון היה חיובי וענייני, וניכר כי חברי הועדה גילו יחס חיובי ואוהד כלפי העמותה.
מטבע הדברים נדרשו לועדה מספר מסמכים והבהרות, שאת כולם נספק בימים הקרובים. זה המקום לציין כי הדיונים בועדה חסויים ולכן, שלא כהרגלנו, לא נוכל לשתף ולחלוק עם כל החברים את פרטי הישיבה והפרטים והמסמכים שנדרשנו לספק. 
בנימה אישית אציין כי אנחנו במטרים האחרונים של המסע המרגש שלנו, ואני מציע לכולם להמתין עוד מספר ימים עד לאישור המיוחל להעברת הזכויות אלינו.
אוכל לשתף אתכם החברים כי אחת הדרישות עוסקת בשינוי מסוים בתקנון העמותה ולכן נעלה, כבר מחר (יום שני) , הצבעה לחברי העמותה.

לא נותר לי אלא לאחל המשך שבוע כחול ונפלא לכולנו.