אנחנו מצויים בימים בהם ידיעה רודפת ידיעה בנוגע להפועל ונדמה שאיש אינו יודע מה יעלה בגורלו של המועדון היקר שלנו. דורון גלנט לא קיבל את המתווה הנדיב ומרחיק הלכת שהגשנו לו ונדמה שמעדיף לעשות כל דבר, הזוי ככל שניתן לדמיין, ורק לא לתת את הקבוצה לאוהדים.

נבקש להזכיר ולחדד שוב- הכחולה הציעה לקחת על עצמה לשלם את הבוררויות והמשכורות עד לסכום של מיליון ש"ח ובנוסף עד מיליון וחצי ש"ח בפריסה מתוך יתר החובות כדי להימנע מירידת ליגה.  כל זאת בתמורה ל100% מהבעלות. הצעת תשלום של 2.5 מיליון ש"ח לטובת הגשמת החזון שלשמו הוקמה העמותה- קבלת הבעלות והאחריות על גורלו של מועדון הפועל פ"ת. הצעתה של העמותה היא ההצעה הטובה ביותר שאי פעם הונחה על שולחנו של דורון גלנט וכזו שיכולה להצעיד את המועדון לעתיד חדש ולהציל אותו מההווה המסויט בו הוא מצוי.

אנו מבקשים לעדכן אתכם חברי העמותה ואוהדי הקבוצה כי המו"מ מול דורון גלנט לא צלח וכי עד היום לא הגיב להצעתנו או הביע נכונות. כמו כן, הוא לא הציג שום הוכחה או מסמכים אותם ביקשנו פעמים רבות. אף על פי כן, אנו עדיין עמלים ללא הרף ומנסים כל דרך אחרת מול סביבתו. וזאת כדי להביא לתוצאה המיוחלת. אנו מבינים את חוסר הסבלנות של חלקכם בשל השעה הדוחקת, אך מבקשים מכם פעם נוספת להיאזר בעוד מעט סבלנות כדי שנמצה את כלל האפשרויות ונשקיע מאמצים אחרונים.
לחצים רבים מופעלים עלינו, אך אנו הבטחנו ומבטיחים שוב לעשות כל אשר ביכולתנו החוקית להעביר את המועדון לידינו וכך נעשה, אך רק עם שיקול דעת, מזעור סיכונים וגילוי אחריות.

לאחר שהדברים יתבהרו, נגבש דעה ונקבע מועד לאסיפה כללית בה נציג את הדברים ונקבל ביחד החלטות.