ועדת הביקורת מקדמת בברכה את הקמת הגוף הניהולי החדש למועדון הכדורגל.
יחד עם זאת, יש לתת את הדעת לנושאים הבאים:
 

1. החלטת חברי העמותה מה-29.4.21 – לפני למעלה מחודש החליטו חברי העמותה ברוב גדול על שינוי המבנה הניהולי של המועדון, שעיקרו הקמת גוף ניהולי אחד הכולל במשותף את נציגי העמותה ונציגי משקיעים. 
במסגרת המתווה שנבחר נקבעו, בין היתר, שני עקרונות כדלהלן :

  • לנציגי העמותה יהיה רוב בגוף המנהל את המועדון.
  • נציגי העמותה בגוף המנהל יבחרו על ידי חברי העמותה.

ועדת ביקורת מעירה בעניין זה, כי אופן הקמת הגוף הניהולי החדש אינו תואם הן את החלטת האסיפה הכללית מיום 29.4.21 והן את התקנון הקיים.

ועדת ביקורת מדגישה כי לעמדתה יש הכרח כי העקרונות שנקבעו בהחלטת האסיפה הכללית יוטמעו כבר ביום הקמתו של הגוף הניהולי החדש. זאת, תוך שינוי דחוף של התקנון כמפורט להלן.
 

2. השלמת השינוי בתקנון – יש להשלים בהקדם האפשרי את שינוי הפרק הרלוונטי בתקנון, בהתאם לעקרונות שקבעו חברי העמותה כמפורט לעיל.

יש להביא את התקנון המעודכן לאישור חברי העמותה במועד המוקדם ביותר האפשרי, ללא תלות במספר מחדשי החברות במועד האישור.
 
3. גורם מקצועי בצוות המנהל – כלקח מהכישלון המקצועי בעונה שעברה, מן הראוי שהגוף המנהל את המועדון יכלול גם איש מקצוע בתחום הכדורגל (לדוגמה: מאמן עבר בעל ניסיון, אדם שכיהן בתפקיד ניהולי במועדון כדורגל וכיוצא באלה).

יובהר כי נייר עמדה זה נשלח לוועד המנהל, וזה נתן תגובתו לסעיפים השונים. הוועד המנהל כמובן רשאי לפרסם את תגובתו בהיקף ובאופן בו הוא חפץ לפי שיקול דעתו.

בברכה,
ועדת ביקורת