אנחנו שמחים לברך על משקיע משמעותי ראשון שחובר ל"כחולה". המשקיע, שעוקב אחרי פעילות העמותה ומאמין בדרכה, בחר להשקיע סכום כספי גדול במטרה להגשים את חזונה של העמותה ולהפכו למציאות. הסיבות העיקריות שגרמו לאותו משקיע להירתם לפרוייקט הן כמות הנרשמים הגדולה והפעילויות הקהילתיות שהעמותה מקיימת בתקופה האחרונה.

אותו משקיע התנה את השקעתו בכך ששמו לא יפורסם בשלב הזה כמו גם הסכום הכספי. כמובן שחברי הוועד המנהל נמצאים בקשר עם אותו משקיע, יודעים מי הוא ויודעים גם על איזה סכום מדובר. המשקיע הוא אוהד הקבוצה ואין לו שום אינטרס או רצון להרוויח מהמהלך.

יש לזכור כי עקב המצאותה של ה"הכחולה" במגעים להעברת השליטה בקבוצה, לנכון הוא לא לחשוף את כלל הפרטים.

כפי שהתחייבנו בתחילת הדרך, גם התרומה הנדיבה של אותו משקיע לא תקנה לו שום זכות שאין לכל חבר עמותה אחר. גם לו, כמו לכל שאר חברי העמותה, יש את הזכות לבחור ולהבחר בבחירות שייערכו בחודש מאי, כאשר לכל חבר עמותה, ללא יוצא מן הכלל, יש קול אחד בלבד.