אוהדים יקרים,

 

בעמותת הכחולה יש סדר וארגון מאוד חדשניים וייחודיים, השונים במעט מהמציאות שאנחנו מכירים סביבנו. המטרה היא שכל אחד יוכל לבחור על מה הוא רוצה וחשוב לו להשפיע ופשוט לעשות זאת בעצמו תוך כדי התחשבות מלאה במה שכבר קיים ובסביבה.

זאת הדרך של כולנו כאחד לעשות זאת:

 

1. כל סוג פנייה לעמותה תתבצע דרך  כתובת המייל [email protected] בהתאם לתרשים זרימת פניה.

1.1. לאחר הפניה, מענה ראשוני יתקבל בתוך יומיים (מלבד סופ"ש), המענה יכלול הסבר על תהליך הפניה, העברת הפניה לגורם המטפל (עם העתק לפונה) בהתאם למבנה ארגוני וזמני מענה רצויים (בסגנון הנוסח הזה(.

* באחריות מדור פניות בצוות קשרי אוהדים בוועדת קבלה.

1.1.1. במידה ויעד הפניה אינו ידוע, ישלח מייל חזרה לפונה שהנושא בטיפול. לאחר שבוע ללא מענה רשאי הפונה לפנות בעצמו ,במקביל למדור פניות, לאחראי ועדות ו/או לוועד המנהל לפי * נוסח פניה לאחראי צוות/ועדה.

1.2. לאחר מספר ימים, מדור פניות יוודא (מעין תזכורת) מול כל אותם המכותבים במייל (הפונה והיעד) שהנושא אכן בטיפול. במקביל רשאי באותה מידה לוודא זאת גם הפונה בעצמו (עם העתק למדור פניות).

 

2. לאן או איך מתקדמים עם הפנייה מכאן?

יש 2 אפשרויות:

2.1. "עשה זאת בעצמך" - הפונה רשאי לבקש להיכנס לפעילות בעצמו על מנת לממש את פנייתו תוך השתלבות בפעילות הקיימת ובהתאם לתכנית העבודה.

במידת הצורך ניתן להקים צוות . ראה קווים מנחים להוספת והוצאת חבר מצוות או ועדה והקמת וסגירת צוות או ועדה.

2.1.1. הצוותים/ועדות מתבססים על מנגנון קבלת החלטות, ופועלים לפי תוכניות עשייה,קווים מנחים לקביעת פגישות ,פעילות שוטפת, סיכום הפגישות ושיקוף.

2.1.2 במידה ועדיין אין מענה בתוך הצוות (או כיוון לפעולה) בפרק הזמן שהוגדר ניתן לפנות לאחראי או נציג הועדה מטעם המנהל. המשך טיפול לפי תרשים זרימה (סעיף 1)

 

2.2. "כחול זורם" - במקום להצטרף לפעילות ניתן גם לקדם את הפנייה לפי תרשים הזרימה ומועדי הזמנים.

 

3. במידה וניתן מענה לפניה היא תשוקף לפי *קווים מנחים לשיקוף.