הכחולה" - עמותת
אוהדי הפועל פ"ת

מספר חברים 21/22:
חידוש חברות והצטרפות

חזון וערכים

חזון וערכי העמותה

חזון וערכי העמותה
מועדון הכדורגל הפועל פ"ת שייך לקהילה ופועל לטובת הקהילה על מנת להשיב את המועדון לקדמת הכדורגל הישראלי

קוד אתי חברי העמותה "הכחולה"

קוד אתי חברי העמותה "הכחולה"
מטרת הקוד האתי ליצור תשתית נורמטיבית אחידה, המאגדת ערכים אתיים בסיסיים להתנהגות ספורטיבית של הוגנות, שקיפות ויושרה, מעבר לכללים הפורמאליים המחייבים בתחום הספורט, על מנת לחזק את מעמד עמותת "הכחולה" ואת אמון קהל האוהדים בה ובכדי לקדם את מטרות העמותה ול...
2016-2021 @ כל הזכויות שמורות לעמותת "הכחולה"
לתקנון שימוש באתר