שלום חברים,

בהתאם לתקנון ועקרון השקיפות אנו מפרסמים פה סיכום של פעילות ועדת קבלה לחודשים יולי-אוגוסט,

בתחילת חדש יולי קיימנו מפגש בין חברי הוועדות הנבחרות של העמותה לטובת היכרות ויצירת שיתוף פעולה בין הוועדות, בישיבה עלו צרכים שונים שנדרשים לטובת התנהלות תקינה ומסודרת של העמותה וסוכם שועדת קבלה תכין נהלי עבודה מסודרים בהתאם לצרכים אלו,

מאז במהלך החודשיים האחרונים אנו עובדים על הכנת מדריך לאוהד שמטרתו היא ליצור ערוץ תקשורת מסודר בין האוהדים לעמותה שיכלול בתוכו את אותם נהלים, המדריך נמצא בשלבי הכנה מתקדמים כשהתכנון הוא להציג אותו במהלך חודש ספטמבר לחברי הוועד המנהל וועדת ביקורת ובכפוף לאישור הוועד המנהל לפרסם אותו לכלל האוהדים ולהתחיל להתנהל בהתאם למדריך,

בנוסף אנו עובדים על ארגון מפגש סנכרון של פעילי העמותה בו תוצג הפעילות והעשייה בעמותה ושאליו יוזמנו כלל האוהדים

אתם מוזמנים להגיב לשאול להעיר ולהציע עזרה כאן או דרך המייל של הועדה 

[email protected]

תודה רבה

ועדת קבלה ובחירות