הכחולה" - עמותת
אוהדי הפועל פ"ת

מספר חברים 24/25:
חידוש חברות והצטרפות

החלטות ופרוטוקולים ועד מנהל ואסיפה כללית

יעד גיוס 3 מ׳ ₪

0

פרוטוקולי ועד מנהל - 2024

פרוטוקולי ועד מנהל - 2024

פרוטוקלי ועד מנהל - 2022

פרוטוקלי ועד מנהל - 2022

פרוטוקול תוצאות בחירות 2022

פרוטוקול תוצאות בחירות 2022

סיכום אסיפה כללית - פברואר 2022

סיכום אסיפה כללית - פברואר 2022

פרוטוקול ועד מנהל - 25.12.2021

פרוטוקול ועד מנהל - 25.12.2021

פעילות ועד מנהל - 11.2021

פעילות ועד מנהל - 11.2021

סיכום אסיפה כללית - יולי 2021

סיכום אסיפה כללית - יולי 2021

פרוטוקול ועד מנהל - 22.07.2021

פרוטוקול ועד מנהל - 22.07.2021

פרוטוקול ועד מנהל - 13.07.2021

פרוטוקול ועד מנהל - 13.07.2021

פרוטוקול ועד מנהל - 03.07.2021

פרוטוקול ועד מנהל - 03.07.2021

פרוטוקול ועד מנהל - מינוי מורשי חתימה מח' נוער בפורטל ההתאחדות - 29.06.2021

פרוטוקול ועד מנהל - מינוי מורשי חתימה מח' נוער בפורטל ההתאחדות - 29.06.2021

פרוטוקול ועד מנהל - 23.06.2021

פרוטוקול ועד מנהל - 23.06.2021

פרוטוקול ועד מנהל - 11.06.2021

פרוטוקול ועד מנהל - 11.06.2021

פרוטוקול ועד מנהל - 18.05.21

פרוטוקול ועד מנהל - 18.05.21

פרוטוקול ועד מנהל - 27.04.2021

פרוטוקול ועד מנהל - 27.04.2021

פרוטוקול ועד מנהל - 17.03.2021

פרוטוקול ועד מנהל - 17.03.2021

פרוטוקול ועד מנהל - 24.02.2021

פרוטוקול ועד מנהל - 24.02.2021

פרוטוקול ועד מנהל - 17.02.2021

פרוטוקול ועד מנהל - 17.02.2021

סיכום אסיפה כללית - ינואר 2021

סיכום אסיפה כללית - ינואר 2021

אסיפה כללית - ינואר 2021

אסיפה כללית - ינואר 2021

פרוטוקול ועד מנהל - 28.01.2021

פרוטוקול ועד מנהל - 28.01.2021

פרוטוקול ועד מנהל - 27.01.2021

פרוטוקול ועד מנהל - 27.01.2021

פרוטוקול ועד מנהל - 16.12.2020

פרוטוקול ועד מנהל - 16.12.2020

פרוטוקול ועד מנהל - 09.12.2020

פרוטוקול ועד מנהל - 09.12.2020

פרוטוקול ועד מנהל - 28.10.2020

פרוטוקול ועד מנהל - 28.10.2020

פרוטוקול ועד מנהל - 14.10.2020

פרוטוקול ועד מנהל - 14.10.2020

פרוטוקול ועד מנהל - 07.10.2020

פרוטוקול ועד מנהל - 07.10.2020

פרוטוקול ועד מנהל - 30.09.2020

פרוטוקול ועד מנהל - 30.09.2020

פרוטוקול ועד מנהל - 26.08.2020

פרוטוקול ועד מנהל - 26.08.2020

פרוטוקול ועד מנהל - 04.08.2020

פרוטוקול ועד מנהל - 04.08.2020

פרוטוקול ועד מנהל - 28.07.2020

פרוטוקול ועד מנהל - 28.07.2020

פרוטוקול ועד מנהל - 19.07.2020

פרוטוקול ועד מנהל - 19.07.2020

פרוטוקול ועד מנהל - 17.06.2020

פרוטוקול ועד מנהל - 17.06.2020

פרוטוקול ועד מנהל - 09.06.2020

פרוטוקול ועד מנהל - 09.06.2020

פרוטוקול ועד מנהל - 31.05.2020

פרוטוקול ועד מנהל - 31.05.2020

פרוטוקול ועד מנהל - 10.05.2020

פרוטוקול ועד מנהל - 10.05.2020

פרוטוקול ועד מנהל - 05.05.2020

פרוטוקול ועד מנהל - 05.05.2020

פרוטוקול ועד מנהל - 30.04.2020

פרוטוקול ועד מנהל - 30.04.2020

פרוטוקול ועד מנהל - 26.04.2020

פרוטוקול ועד מנהל - 26.04.2020

פרוטוקול ועד מנהל - 21.04.2020

פרוטוקול ועד מנהל - 21.04.2020

פרוטוקול ועד מנהל - 16.04.2020

פרוטוקול ועד מנהל - 16.04.2020

ועדת ביקורת - נובמבר 21

ועדת ביקורת - נובמבר 21

השארו מעודכנים

חידוש חברות והצטרפות

הצטרפות לעמותה
2016-2024 @ כל הזכויות שמורות לעמותת "הכחולה"
לתקנון שימוש באתר