אוהדים יקרים,

הנכם מוזמנים לאסיפה כללית של העמותה אשר תתקיים ביום ראשון, 5 ביולי 2020 בשעה 19:30.
בעקבות הנחיות משרד הבריאות, אין אפשרות לקיים את האסיפה פיזית ולכן היא תיערך באפליקציית זום.

חברי עמותה מווזמנים להכנס לאסיפה ב״זום״ ולקחת חלק פעיל בהצבעות ובדיון. להרשמה וקבלת קישור לכניסה לזום: https://bit.ly/2YXrEDE

האסיפה תשודר בעמוד הפייסבוק של העמותה https://www.facebook.com/all4hpt

האסיפה הכללית תפתח אם נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה.
היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית האסיפה לקיים דיון ולקבל החלטות בהתאם לסדר היום:

1. בחירת יו"ר ומזכיר האסיפה.
2. אישור סדר היום ע"י האסיפה.
3.אישור דוח כספי 19 ואישור דוח מילולי 19 כולל מטרות העמותה.
4. הצגת המצב הכספי בעמותה והתקציב לשנה הבאה.
5. מבנה ארגוני וחלוקת סמכויות ועד מנהל ודירקטוריון.
6. הצגת הוועדה למניעת אלימות.
7. דיון פתוח, שאלות ותשובות בנושאים הבאים :
• דיון על מועדון הכדורגל

היה ולא נכח במקום מנין חוקי עם פתיחת האסיפה, תידחה האסיפה בחצי שעה ותתקיים בכל מספר של נוכחים. באסיפה הנדחית יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט בכל העומד על סדר היום, וכוחם של החלטות שיתקבלו יפה כלפי כלל חברי העמותה, ולא תשמע טענה בדבר חוקיות קבלת ההחלטה או כל טענה אחרת בדבר הקוורום הדרוש לקבלת החלטות. (סעיף 33-34 בתקנון העמותה).

בברכה,
הועד המנהל עמותת "הכחולה"