חברי עמותה יקרים,

הרינו להודיעכם כי יו"ר ועדת הביקורת של העמותה, עו״ד חיים גולדבלט, הודיע על סיום תפקידו, על רקע סיבות אישיות.

בהתאם לאישור שקיבלה הכחולה מרואת החשבון של העמותה, רחלי פישר, הוועדה תמשיך לפעול עם שני החברים הנוכחיים, עמרי שירום ואיתן רחמני, עד לבחירות הבאות (מאי 2018); וזאת כיוון שהחבר שנבחר למקום הרביעי לוועדה זו בבחירות האחרונות, שלמה בן עזרא, לא יכול להיות חבר בוועדת ביקורת בתקופה זו, היות ובנו, אורי בן עזרא, משמש כיום חבר בועד המנהל.

חיים הודיע כי ימשיך להיות פעיל במסגרת הכחולה, ואנו מודים לו תרומתו המשמעותית לאורך הדרך, שכללה מעורבות מרכזית בהקמת העמותה, כהונה כיו״ר ועדת ביקורת וכן כפעיל מן המניין.

בכבוד רב,

עו"ד תומר פרסלר
יו"ר ועדת הבחירות