חברי עמותה יקרים,

לפי החלטת יו"ר הבחירות של עמותת "הכחולה", עו"ד תומר פרסלר, יערכו בחירות מחר 23.5.2019 לפי תקנון העמותה אשר לא מאפשרות אי קיום בחירות למרות שכמות המועמדים אינה מעל לכמות המקסימלית של חברי ועד מנהל.
ההצבעה תפתח ב8:00 ותסתיים ב22:00, תוצאות יתקבלו בשישי 24.5.2019.

לועד המנהל יבחרו 7 חברים מתוך 7 מועמדים כאשר המועמד שיקבל את מירב הקולות יהיה יו"ר העמותה בשנה הקרובה, במקרה של תיקו, הועד המנהל יבחר את יו"ר בעצמו.
לועדת ביקורת יבחרו 4 חברים מתוך 4 מועמדים.
לועדת קבלה יבחרו 3 חברים מתוך 3 מועמדים.

כל חבר עמותה רשאי לבחור:
עד 3 מועמדים לועד המנהל
עד 2 מועמדים לועדת ביקורת
עד 2 מועמדים לועדת קבלה ובחירות

לאחר שהסתיים זמן הערעורים ונדונו כל הנושאים להלן רשימת המועמדים הסופית לכל ועדה:

ועד מנהל:
דרור שי
רונן גרינר
חזי בן עמי
אביעד לוי
חיים גולדבלט
אלעד סלע
גל רזינסקי

ועדת ביקורת:
תומר שמיר
עידן פורת
יוני לב ארי
שלמה בן עזרא

ועדת קבלה ובחירות:
איתי לוי
אלי ארד
עופר שימר

אנו נעלה לפני הליך ההצבעה את ה"אני מאמין" של כל מועמד.
רשאים להצביע כל חברי העמותה שירשמו עד לסיום הליך ההצבעה.

בברכה,
ועדת בחירות
עמותת "הכחולה"