שנת החברות הראשונה בעמותה הסתיימה לחברים רבים, והחל תהליך החידוש בהתאם למתווה שאושר באסיפה הכללית הנדחית בינואר 2018. יחד עם זאת, לאור בקשות בקרב חברי עמותה רבים, ובמטרה שהחברים יהיו מעורבים ככל האפשר בהחלטות מהותיות, הוחלט לבצע הצבעה בנוגע לגובה דמי החבר בחידוש. האפשרות הנבחרת תועבר לאישור האסיפה הכללית ב 22 למאי 2018 בהיכל התרבות פ"ת (האולם הקטן). על מנת לאפשר לכמה שיותר חברי עמותה להצביע לגבי נושא חשוב זה הוארכה חברותם של כלל חברי העמותה עד לתאריך ה-14 במאי 2018 בשעה 12:00.

רקע:

עמותת "הכחולה"  רואה מאז הקמתה בנובמבר 2016 שני עמודי יסוד, חברי העמותה ודמי החבר, שיחד מחזקים את תשתית העמותה, בדרך להשגת מטרות העמותה ואיתן את היכולת לקחת את הבעלות ואת הניהול של מועדון הכדורגל הפועל פ"ת. שני היסודות תרמו למיצוב העמותה ומעמדה.

בימים בהם מצבו הניהולי והכלכלי של המועדון מתדרדר בעקביות, עד כדי שאנו כבר לא מזהים את הפועל שלנו, עלינו להמשיך ולחזק את הונה האנושי, כמות החברים וההון הכספי של העמותה. יחד עם מיצוב העמותה כגורם משמעותי לניהול ישר, תקין וחברתי.

ככל שכוחה של העמותה מתעצם, העמותה ממשיכה יותר ויותר להוות פקטור משמעותי מול כל הגורמים, הרבה בזכות כמות חבריה.

האוהדים מגיעים מאהבת אמת טהורה וללא מניעים, לטובת הפרט.

דמי החבר בעמותה נחלקים לשניים, כאשר 13 ₪ בחודש מכל חבר משמש לתפעולה הבסיסי השוטף של העמותה (רו"ח חיצונית עפ"י חוק, מערכות טכניות, הנהלת חשבונות, פעילות שוטפת של העמותה במסגרת הועדות והפרויקטים).

החלק השני הינו פקדון פק"מ סגור לבעלות על מועדון הכדורגל: כאשר מטרת הכספים היא אחת והעברתם לעו"ש מותנית באישור חברי העמותה וחתימת רו"ח/עו"ד המאשר זאת.

ככל שהפיקדון יגדל, כוחה ומעמדה של העמותה מתעצמים.

בכל אפשרות שתבחר, אנו קוראים לכל מי שמעוניין לחדש במחיר מלא ולתרום להעצמת כוחה של העמותה וקביעת עובדות בשטח שלא ניתן להתעלם מהן.


האפשרויות להצבעה 1 מתוך 3:

-          דמי חבר במתכונת הנוכחית (ע"פ המסלולים הקיימים שאושרו באסיפה הנדחית בינואר 2018).
-          הוספת חברות במסלול "חברות סמלית" בסך 34 ₪ לחודש – דמי תפעול לעמותה + תרומה סמלית עד לכניסה למועדון. זאת בנוסף למסלולים הקיימים.
-          הוספת חברות במסלול "חברות סמלית" בסך 13 ₪ לחודש  – דמי תפעול לעמותה עד לכניסה למועדון. זאת בנוסף למסלולים הקיימים.

* חברים חדשים יצטרפו למסלולים הקיימים באסיפה הנדחית ינואר 2018, ללא מחירי מסלולי החידוש.
* נושא גובה התשלום יעלה לדיון מחדש במצב של כניסה למועדון.

אופי ההצבעה:
-          ההצבעה תהיה פתוחה מיום חמישי ה-11.5.18 בשעה 09:00 עד יום ראשון ה-13.5.18 בשעה 12:00.
-          על חברי העמותה יש להצביע על אחת האפשרויות מבין השלוש.
 

.