בתאריך ה-6.1.2017 הבטיח דורון בן דקון בעיתון 'מלאבס' (מצורף צילום מסך מהכתבה) כי הוא מעוניין להעביר את אחוזי הבעלות שלו בהפועל "ללא תמורה" לעמותת האוהדים "הכחולה". זהו מהלך אותו בן דקון הבטיח להשלים גם באוזני אנשי העמותה (בפגישת ההכרות הראשונה עימו וגם בפגישה במשרדו של עורך דינו מורן מאירי), כאשר ציין שמבחינתו יעד של 500-600 חברים יעיד על מוכנותה של העמותה לקבל את אחוזיו במועדון.

הרי לפניכם ה"ללא תמורה" של בעלי המועדון דורון בן דקון: בן דקון אולי לא דורש כסף מזומן, אבל למעשה הוא דורש ש"הכחולה" תפצה אותו בגין כל תביעה שתוגש כלפיו בעתיד על ידי דורון גלנט או המועדון, מבלי להגביל את סכום הפיצוי בתקרה כלשהי. אם לא תעשה כן, בן דקון דורש בטיוטת החוזה אותה הגיש לעמותה, כי המניות יושבו אליו.

ומה חיוביו או זכויותיו של בן דקון מול הקבוצה? מה טיב והיקף דרישותיו הכספיות של גלנט כלפי בן דקון? לכך לא קיבלנו תשובות. בן דקון דרש לקבוע בהסכם כי יעביר מניותיו לכחולה "ללא הצהרות וללא מצגים", ובאותה נשימה דורש מהכחולה להצהיר כי "ניתנה לה הזדמנות לשאול, לבחון ולקבל כל חומר על הקבוצה ועל המניות".

בן דקון דרש לקבוע בהסכם כי הכחולה תצהיר שהיא מכירה את "מערך ההסכמים" בינו לבין הקבוצה ובינו לבין גלנט, אבל לא העביר לידי הכחולה עותקים של המסמכים הרלוונטיים.  
 
אז ל"ללא תמורה" כזו אנחנו אומרים לא תודה. 

כספם של האוהדים אינו הפקר.

נגמרו הימים בהם ניתן היה לתמרן את אוהדי הפועל ולנצל את אהבתם ללא תנאי לקבוצה. מצער שהסבלנות הרבה שהפגינה עד כה הכחולה, במגעיה לכניסה לקבוצה, התפרשה על ידי אנשים מסוימים באופן שגוי.

בכל הנוגע למגעים מול דורון גלנט - ביום רביעי תתקיים פגישה בין נציגי העמותה לבין גלנט, לאחריה ימסר עדכון לחברי העמותה בנושא.