לכל חברי העמותה,

                                   

הנדון : הזמנה לאסיפה כללית

 

הנכם מוזמנים לאסיפה כללית של העמותה אשר תתקיים ביום ה'  27 לדצמבר 2018 בשעה 19:30,

באודיטוריום בית-חינוך ברנר-פיינשטיין רחוב ישראל ישעיהו 12, פתח-תקווה .

האסיפה הכללית תפתח אם נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה.

היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית האסיפה לקיים דיון ולקבל החלטות בהתאם לסדר היום:

 1. בחירת יו"ר ומזכיר האסיפה.
 2. אישור סדר היום ע"י האסיפה.
 3. אישור התהליך לקיום  "דמוקרטיה ישירה" בעמותה – צוות עבודה וגיבוש נהלי עבודה.
 4. אישור שינויים בסעיפים בתקנון עמותת "האחווה הכחולה" .
  לפי סעיף 38 סעיף קטן 1 בתקנון העמותה :
  "שינוי תקנון זה – ברוב של 51% מכלל חברי העמותה; למעט שינוי מטרות ולמעט שינוי מען העמותה – ברוב רגיל;"
 5. הסמכת הועד למינוי ועדת בחירות לבחירות 2019 שייערכו ב - אמצע אפריל 2019
 6. אישור גובה דמי חבר 2019 , מסלולים והפרשת דמי תפעול חודשיים.
 7. אישור תקציב לשנת 2018 ותקציב לשנת 2019
 8. אישור המשך פעילות בפרויקט "בית להפועל"
 9. אישור מבנה הבעלות במועדון הכדורגל מבין החלופות בצוות 100 הימים
 10. הסמכת הוועד להמשך פעילות לבעלות מועדון כדורגל – דיון פתוח

 

ההצבעות יערכו באתר האינטרנט של העמותה ביום 27.12.2018 ויהיו פתוחות לחברי העמותה.

 

היה ולא נכח במקום מנין חוקי עם פתיחת האסיפה, תידחה האסיפה בחצי שעה ותתקיים בכל מספר של נוכחים. באסיפה הנדחית יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט בכל העומד על סדר היום, וכוחם של החלטות שיתקבלו יפה כלפי כלל חברי העמותה, ולא תשמע טענה בדבר חוקיות קבלת ההחלטה או כל טענה אחרת בדבר הקוורום הדרוש לקבלת החלטות. (סעיף 33-34 בתקנון העמותה)

 

 

בברכה,

 

הנהלת העמותה